Všechny tyto památky eviduje nyní ministerstvo obrany, informace mu dodávají úředníci příslušných obcí. Magistrát města Přerova nyní vyzval, aby lidé, kteří v seznamu zjistí nesprávný údaj nebo budou vědět o hrobu, který v soupisu chybí úplně, kontaktovali odbor životního prostředí.

Válečných hrobů či pietních míst, která připomínají padlé, je v celém Olomouckém kraji 806.

„Na území, které patří pod Přerov a zahrnuje například i okolí Tovačova, Kojetína nebo Dřevohostic, je jich 164. Lipník jich má 27 a Hranice 16,“ řekla Miroslava Švástová z odboru životního prostředí. Na jeden bývalý okres je opravdu velké množství a třeba území, které patří pod Olomouc, se může pochlubit jen čtyřiceti takovými památkami.

Největším památníkem válečným obětem je bezesporu ten, který připomíná prusko-rakouský střet u Tovačova v roce 1866.

„Je na něm 296 jmen obětí,“ zmínila Švástová a dodala, že úředníci musejí uvádět nejen seznam hrobů, ale i jména a například i hodnosti a data narození padlých. Pokud by někdo v evidenci, která je zveřejněná na internetových stránkách ministerstva obrany, zjistil nesrovnalosti, má se obrátit přímo odbor životního prostředí v Přerově.