Město díky tomuto zjištění obsadilo třetí příčku mezi městy celého Olomouckého kraje ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys.

Výzkum zpracovala agentura Datank, která již šestým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky.

„Město pro byznys srovnává obce a městské části Prahy, k čemuž využívá 42 kritérií. Vycházíme přitom asi z dvaceti tisíc dat, která získáváme z nezávislých zdrojů, jakými jsou Český statistický úřad, ministerstva financí, práce a sociálních věcí, školství, ústavu zdravotnických informaci a statistiky, či největšího online průzkumu platů www.platy.cz.," uvedla mluvčí projektu Helena Pirnerová s tím, že další data se získávají online dotazníkovým šetřením obcí, telefonickým průzkumem mezi podnikateli atd.

„Metodika hodnocení přitom vychází ze dvou základních oblastí. Jedenadvacet kritérií je z podnikatelského prostředí, stejný počet pak vypovídá o přístupu veřejné správy," dodala mluvčí.

Vyhodnocení dat probíhá od ledna do srpna. Nyní prý bude na městech, jak svá umístění budou umět využít a prodat.

„Samozřejmě je to příjemná informace. Na druhou stranu spíš vnímáme vysokou nezaměstnanost, která náš region trápí a nedostatek velkých podniků, které by s tímto problémem pomohly," uvedl starosta Lipníku Miloslav Přikryl.

Nejvhodnější volbou pro podnikání je podle výzkumu v Olomouckém kraji Litovel, která má dobrý ekonomický rozvoj, nejvyšší počet lékařů, nízkou nezaměstnanost, dostatečnou podporu webových stránek a odborné úředníky.

Na druhé příčce se umístily Hranice, jež mají dobrou finanční stabilitu nebo vstřícné a ochotné úředníky.