Přerovským hokejistům, kterým vadilo oddálení termínu, a přestávali už věřit, že k rekonstrukci letos vůbec dojde, spadl kámen ze srdce. Náklady na tuto investici jsou vyčísleny zhruba na 49 milionů.

„Dodavatel zakázky dnes převezme staveniště, kde bude zajišťovat rekonstrukci od dnešního dne až do 1. září. Druhá polovina stavebních prací musí být nastavena tak, aby co nejméně zasáhla do rozjeté hokejové sezony,“ informoval přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Stavební ruch měl na zimního stadionu panovat už od začátku dubna. Práce však byly odloženy, protože jeden z účastníků výběrového řízení – olomoucká stavební firma Gemo – se odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předmětem sporu se stal chybný údaj, který se objevil v záznamech z výběrového řízení.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této věci nevydal předběžné opatření v podobě pozastavení rekonstrukce, proto nám nic nebrání v tom, abychom s pracemi začali. Dosud jsme od něj neobdrželi ani žádné jiné stanovisko,“ dodal Lajtoch.

Kvůli nejistotě, která se týkala zahájení oprav zimního stadionu, byli přerovští hokejisté značně nervózní. Obavy měli hlavně z toho, že si na celou sezonu budou muset hledat náhradní zázemí, což by pro ně znamenalo komplikace. „Jsme rádi, že už konečně víme, na čem jsme. Snahu rekonstruovat zimní stadion hodnotíme pozitivně, termín nám nezbývá než akceptovat. Doufáme, že nám stavební práce nezpůsobí velké komplikace,“ řekl místopředseda přerovského HC Zubr Tomáš Blinka.

Na zimním stadionu, jenž má za sebou čtyřicetiletou historii, se budou opravovat jak ledové plochy, mantinely, tribuny, místnost pro rolbu, tak zázemí pro diváky a hokejisty. Výrazná změna by se měla dotknout hrací plochy. Ta má být zúžena o dva metry.