Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Špatně položená otázka. Všechno, co je potřeba vykonat, je nejdůležitější. Ale myslím si, že nejdůležitější je spokojený občan a fungující obec.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Za úspěch považuji až hotové dílo, a to ještě k dnešnímu dni není hotovo.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Jako neuvolněný starosta bohužel nemám dostatek času na starostování.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Myslím si, že ano.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Nestraší.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Chcete vyjmenovat jen tři důvody, já vím nejmíň o deseti.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Nepřemýšlím o změně, neznám lepší místo na světě.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK