Cévní mozková příhoda, CMP, mozková mrtvice, mozkový infarkt. Všechny tyto názvy označují akutní poruchu funkce části mozku, která může mít fatální dopady na lidské zdraví a život.

Nemoc lze ale odvrátit, nebo přinejmenším zmírnit, za pomoci preventivních opatření a zejména správného postupu v případě blížící se mrtvice.

„Cévní mozkové příhodě často předcházejí varovné signály v podobě atak, což jsou přechodné příznaky, ale bez následků. Riziko návratu je první týden kolem osmi procent, do tří měsíců až kolem sedmnácti procent," vysvětlila primářka neurologického oddělení přerovské nemocnice Elena Švamberková.

Při prvních příznacích je potřeba ihned jednat a navštívit lékaře, což mnozí lidé nevědí a mohou si tak sami uškodit.

Preventivní vyšetření budou v rámci Dne prevence v přerovské nemocnici nabízena zájemcům zdarma.

„Oddělení neurologie chystá pro příchozí bezplatnou možnost natočení EEG, ultrazvukové vyšetření krčních tepen, měření krevního tlaku a pulsu, odběr krve na cholesterol, glykémii, měření celkových tuků na bodystatu Tanita či odborné poradenství lékařů," vyjmenovala primářka.

Návštěvníci budou mít zároveň možnost prohlédnout si prostory ambulance, nebo si nechat určit rizikové faktory vzniku cévní mozkové příhody.

V České republice je úmrtnost na cévní mozkové příhody do 65 let až dvojnásobná ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy, a to zejména u mužů. Cévní mozková příhoda postihuje nejčastěji osoby starší 65 let.

Komplexní osvětu na téma cévní mozkové příhody nabídnou zdravotníci z neurologického oddělení přerovské nemocnice poslední dubnový čtvrtek, a to v době od 8 do 15 hodin.