V Mervartově pamětní síni přerovského zámku obdržela spolu s dalšími „spolužáky" pamětní list za účast v semestrálním kurzu „Lidské zdraví", který pro studenty – seniory připravila Česká zemědělská univerzita v Praze. Přednáškové místnosti a zázemí poskytla lidem, prahnoucím i v pokročilém věku po vzdělávání, Městská knihovna v Přerově.

„Jsem stejně stará jako Meopta, kde jsem dříve pracovala. Studium mě baví, už jsem zvládla i filozofii a sociální vědy na Filozofické fakultě v Olomouci. Někdo umírá zaživa věčným sledováním seriálů v televizi. Mě ale zajímá něco jiného, než debaty s důchodci o tom, co je bolí," vysvětluje Marie Křižková.

Poznávání a studium láká i dalšího z účastníků – Ladislava Sigmunda, který byl před lety starostou Dřevohostic. „Člověk si tříbí mysl a informace, které tu získáme, se vždycky k něčemu hodí," říká.

Primátor Vladimír Puchalský (SpP) předal spolu s ředitelem Městské knihovny v Přerově Pavlem Cimbálníkem pamětní listy čtyřem desítkám účastníků semestru. Ten další, který potrvá od února do dubna, bude zaměřený na barokní architekturu v Čechách.