Na pětaosmdesát stromů a keřů představili radní veřejnosti v pondělí, a to u příležitosti oslav 67. výročí konce druhé světové války.

Na projekt přispěla částkou přes 136 tisíc korun Nadace ČEZ.

Obec Citov vysázela na náměstí celkem 85 stromů a keřů na podzim loňského roku. Nyní už na dřevinách vyrašily první lístky.

„Javory, habry, jasany, jabloně a hrušně, ale i méně známé tavolníky a hlohy, jsme sázeli poblíž sportoviště. Vznikla tak oddychová zóna, která odděluje hřiště od hlavní cesty a nabízí místo k setkávání obyvatel a nebo obecním oslavám. Vybrané dřeviny jsou původní a u nás mají ideální životní podmínky," řekl starosta obce Jaromír Otáhal.

Kromě zvelebení prostranství mají stromy přispět také ke snížení prašnosti.

„Obcí vede nešťastný tah – pod námi na Tovačovsku jsou totiž ložiska štěrkopísku a veškerá nákladní auta, která odsud navážejí materiál na Olomoucko či Šumpersko, míří přes nás," postěžoval si na extrémní dopravní zátěž starosta.

Obec Citov je jednou ze sto sedmnácti lokalit v České republice, která se rozhodla oživit ulice a prostranství novou zelení. Grantové řízení Stromy 2011 vyhlásila Nadace ČEZ loni v květnu. Díky projektu se vysadilo více než 44 tisíc dřevin za téměř 18 milionů korun.

„Nadační příspěvek mohla města a obce z celé republiky získat na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Způsob výsadby si určovaly obce samy. Někdy volily tisíce malých sazenic, jindy vzrostlé stromy," vysvětlil Ondřej Šuch, ředitel Nadace ČEZ, která přispěla také na novou zeleň v Citově.