Je krve dostatek a pro koho je vhodná autotransfuze? Tyto a další otázky jsme položili primáři hematologickotransfuzního oddělení nemocnice v Přerově Štefanu Repovskému.

Kolik má přerovská nemocnice dárců krve? Stoupají, nebo naopak klesají jejich počty?

Pokud srovnáme stejné období minulého roku s letoškem, počet dárců vzrostl. Momentálně máme asi o deset procent dárců víc. Na tomto trendu se projevilo i to, že mámevíce prvodárců. Je to velmi pozitivní záležitost po několika letech, kdy počty dárců stagnovaly.

Co je příčinou tohoto nárůstu?

Předcházela tomu aktivita z naší strany. Začali jsme ve spolupráci s městskými a obecními úřady oslovovat prostřednictvím letáků veřejnost.

Plakátky se objevily v několika obcích na Přerovsku. Navázali jsme dobrou spolupráci i se středními školami a autoškolami. Velmi dobrou spolupráci máme s hasiči.

Na vzrůstající počet dárců má vliv i Fakultní nemocnice v Olomouci. Ta také začíná mobilizovat dárce, a to i proto, že se v regionu objevily komerční transfuzní firmy.

Můžete vyčíslit, kolik transfuzí jste od začátku roku provedli?

K dnešnímu dnimáme odebráno 1153 krví. Loni jsme za prvních pět měsíců odebrali 1087. Prvodárců za loňské pololetí jsme zaznamenali 67, v současné době evidujeme už 98 prvodárců.

Věkový průměr dárců se mírně omladil. Nechodí sice mnoho osmnáctiletých, ale spíše lidé ve věku kolem pětatřiceti let.

Je třeba vítat každého prvodárce, ale my nejraději vidíme dárce ve věku kolem třiceti let. Osmnáctiletí totiž poté, co odmaturují, většinou odejdou mimo Přerov.

Také mě těší, že chodí více žen než v minulých letech. Stále však mezi dárci převažují muži. Mužů se k nám v prvním čtvrtletí dostavilo 784 a žen 191. Průměrný poměr mužů a žen je zhruba 4:1.

Kdo se může stát dárcem krve?

Dárcem krve se může stát každý člověk ve věku od 18 do 65 let. Měl by se však v prvé řadě sám cítit zdravý. Neměl by být akutně nemocný, léčit se například se záněty nebo infekcemi.

Trvale vyloučeni z dárcovství jsou lidé s onemocněním srdce, ledvin, cukrovkou, nádorovými nemocemi, prodělanou žloutenkou a těžkými revmatickými onemocněními.

Alergici se mohou stát dárci, ale až pomine doba klinických projevů. Pacienti, kteří byli v kontaktu s osobou postiženou žloutenkou či prodělali operativní výkon v narkóze, mohou darovat krev nejdříve za půl roku.

Nyní je období výskytu klíšťat. Krev může darovat i ten, kdo měl přisáté klíště, ale nejdříve za šest týdnů od této události.

S jakou krevní skupinou se nejčastější setkáváte a kterou nejvíce vítáte?

Nejčastěji se v populaci vyskytuje krevní skupina A. Poměr rozložení negativního a pozitivního faktoru je zhruba dvacet procent Rh negativní a osmdesát procent Rh pozitivní.

Proto i nás nejvíce navštíví lidé s krevní skupinou A Rh pozitivní. Více jsou žádané krevní skupiny negativní, protože ty mohou přijímat i pozitivní dárci, ale naopak to nelze.

Nejvíce je však vítána krevní skupina 0 negativní. Ta je univerzální a vhodná pro kohokoliv. Ovšem je důležité říct, že kterákoliv krevní skupina je vítána na každé transfuzní stanici.

U nás se ještě nestalo, že by byl dárce odmítnut kvůli typu krevní skupiny. Aktuálně ani ve Fakultní nemocnici Olomouc nejsou zásoby žádné krevní skupiny naplněny stoprocentně. Na druhou stranu se nestalo, že bychom měli problém pacienta zabezpečit krví.

Jak často mohou dárci darovat krev?

Zatímco muži i pětkrát do roka, ženy čtyřikrát. Muži mohou přijít na transfuzi jedenkrát za deset týdnů a ženy za třináct týdnů.

Jaká vyšetření krve se provádějí před odběrem?

Povinně se u každého dárce a před každým odběrem vyšetřuje žloutenka typu B a C, syfilis a HIV. Dále se vyšetřuje krevní obraz a jaterní testy.

Občas se setkáme s reaktivními vzorky, ale to ještě neznamená, že jsou dárci pozitivní pro dané infekční onemocnění. Sporný výsledek putuje do Národní referenční laboratoře v Praze. Nejčastější bývá záchyt žloutenek, hlavně žloutenky typu C.

Existují nějaké výhody pro dárce?

Dárci finanční úhradu za dárcovství sice nedostávají, ale nějaké výhody mají. Teoreticky má každý dárce nárok ze zákona na uvolnění ze zaměstnání, a to minimálně na dvanáct hodin po darování krve.

V běžném životě to však není mnohdy možné, protože mnoho dárců je zaměstnaných u soukromých firem. I když zákon toto zvýhodnění umožňuje, zaměstnavatele jej nerespektují.

Dárci k nám často chodí po noční nebo před odpolední směnou, protože si nemohou dovolit vzít volno. Dále mají dárci nárok na odpis z daňového základu a dostávají poukaz na občerstvení.

Některé zdravotní pojišťovny jim nabízejí například vitaminy. Jsou i pojišťovny, které dávají za určitý počet odběrů pobyt v lázních. To lze však těžko specifikovat, protože podmínky zdravotních pojišťoven a výhody pro dárce krve se často mění.

Mohl byste vysvětlit, co jsou to autotransfuze a jaká je jejich výhoda?

Autotransfuze je dárcovství vlastní krve. Mají velkou výhodu, protože eliminují rizika, která při podání krve, ať chceme nebo nechceme, hrozí.

Autotransfuze mají také jednu nevýhodu. Lze je použít jen k plánovaným operativním výkonům, například chirurgickým, ortopedickým či urologickým. V tomto případě se toleruje například výskyt diabetu, onemocnění ledvin i nádorového onemocnění.

Autotransfuze se provádějí v týdenních intervalech a možné je připravit tři až čtyři transfuzní jednotky, které bohatě stačí i k větší operaci.

Záleží ovšem na ošetřujícím lékaři, aby na tuto možnost myslel a určil předpokládanou potřebu krve.

Kdy mohou zájemci, kteří se chtějí stát dárci, na vaše oddělení přijít?

Krev odebíráme každé úterý a středu. Evidence je od šesti do půl osmé s tím, že jednou za kvartálmámesanitární den. Nejbližší sanitární den připadá na 18. června. V tento den se krev odebírat nebude.

Dárci by se měli před odběrem lehce nasnídat a hodně napít. Není vhodné, aby zejména prvodárci chodili na lačno. Není vhodné večer požívat alkoholické nápoje nebo jíst příliš tučná jídla.