Zemědělcům nezbývá než svá pole před nájezdníky hlídat. Drogově závislí však mohou na svou zálibu doplatit i smrtí.

„S toxikomany máme svou zkušenost. Například loni jsme je dvakrát přistihli, ale naštěstí to nebylo tak vážné, aby celou věc musela řešit policie. Svá maková pole si ale přirozeně hlídáme a minimálně jednou denně je objíždíme,“ řekl Petr Spurný ze zemědělské společnosti Hranicko, a. s. se sídlem ve Stříteži nad Ludinou.

Jeho slova potvrdil šéf místní agrární komory. „Setkáváme se s tím skoro každý rok. Pokaždé, když makovice dosáhnou takového stádia zralosti, aby se z nich dalo získávat opium,“ sdělil předseda představenstva Krajské a okresní agrární komory Josef Hlavinka.

O letním zvyku toxikomanů vědí dobře i pracovníci centra Kappa Help Přerov, které se zabývá pomocí osobám ohroženým drogovou závislostí.

„Pro nás je to v podstatě tradiční součástí tohoto období. Přes léto mnoho našich klientů, kteří běžně užívají pervitin, přechází na opium. Příliš se toho však pro nás nemění. Snad jen částečně ubývá lidí, kteří k nám docházejí, protože stanují po polích a podobně. Mnoho z nich užívá opium injekčně, kouří je nebo si například připravují různé odvary,“ sdělil ředitel centra Kappa Help Přerov Michal Majer.

Proti nežádoucím návštěvníkům makových polí se snaží bojovat i policisté. „Policie o tomto jevu ví, situaci průběžně monitoruje a v případě potřeby samozřejmě zasahuje. V první řadě se však v takovém případě musí prokázat úmysl. Potom se to řeší buď jako přestupek, nebo jako trestný čin neoprávněné výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů,“ uvedla mluvčí přerovské policie Michaela Sedláčková.

Podle závažnosti činu může obviněným hrozit až několik let vězení. Podle hranické psychiatričky Heleny Kučerové se závislost na opiu léčí jako jiné drogové závislosti. A to buď ambulantně, nebo ústavně.

„Léčení spočívá především v psychoterapii. Pouze ty formy závislosti, které jsou pokročilejší a jsou spojeny s těžkými abstinenčními příznaky, jsou léčeny také léky. Ve své současné klientele nemám pacienta, který by užíval opium, ale vím o tom, že takoví lidé existují. V podstatě se neliší od pacientů užívajících jiné drogy,“ uvedla Helena Kučerová.

Surové opium je v podstatě sušená šťáva z nezralých makovic. Získává se tak, že se makovice naříznou a poté se z nich šťáva setře.