Můžete ve stručnosti představit Nadaci Malý Noe a její projekty?

Nadace Malý Noe vznikla před šesti lety a do vínku si dala myšlenku pomoci dětem doma i v zahraničí, které nemají tolik štěstí, aby žily ve svých rodinách, nebo je netrápil nějaký fyzický či psychický handicap. Pomáháme na mnoha frontách a v mnoha zemích. Mezi naše projekty patří například finanční pomoc při zřizování center Klokánek v Olomouckém kraji a nebo vybavení dětských domovů novým nábytkem, financování dětské nemocnice v nedostupných končinách Pákistánu nebo pomoc ratolestem, jejichž příběhy se nedají zařadit a zaplatit z kolonek zdravotních pojišťoven či sociálních ústavů. K našim dárcům patří velké firmy, živnostníci i obyčejní lidé, kteří chtějí pomoci dobrým věcem. Nadace Malý Noe si za léta své existence vybudovala značné renomé a důvěru v soukromé sféře i veřejném sektoru, protože výsledky naší práce jsou vidět a veřejnost může kontrolovat, kam peníze jdou a jak pomáhají. Také proto je naším patronem jeden z nejlepších světových houslových virtuosů Václav Hudeček. Kromě „klasické" nadační práce se snažíme naše jméno propagovat i dalšími aktivitami – jsme partnery cyklistického májového výšlapu na Libavou, pořádáme benefiční koncerty, dražby výtvarných prací dětí z domovů, jsme spoluautory vánoční akce Strom splněných přání a dalších projektů. Před dvěma lety jsme se rozhodli pro netradiční aktivitu – začali jsme sázet háje a sady, abychom jednak zvelebili kus moravské krajiny, budovali vztah lidí ke stromům, které zasadí, a v neposlední řadě dětem z domovů nabídli šanci být u toho, jak rostou se svým stromem.

Opoziční strana Společně pro Přerov vás ale kritizuje kvůli tomu, že má jeden z bývalých členů správní rady finanční problémy a obává se, že se finance patronů stromů nepodaří ohlídat. Můžete tato podezření vyvrátit?

Musím se přiznat, že nenávistný útok lidí, které vůbec neznám, a kteří neměli ani snahu kontaktovat nadaci a zeptat se na věci, za něž nás kritizují, mě velmi překvapil a rozhořčil. Pravdou je, že se bývalý člen správní rady nadace pan Vlček dostal ve svém soukromém podnikání nezaviněně do finančních problémů. To se ale děje dnes a denně velké spoustě lidí, jak v podnikání, tak v osobním životě. Pan Vlček nám v prosinci minulého roku oznámil, že se jeho firma dostala do problémů, a že odstupuje ze správní rady. To považuji za velmi férový a chlapský přístup. Nadace jede úplně normálně dál, protože za ní stojí spousta dalších lidí. Nezasvěcený člověk si asi těžko dovede představit, jak funguje nadace, jak přijímá finanční dary, a jak s nimi nakládá. Hospodaření nadace je ale ze zákona naprosto transparentní, veřejné a je nemožné, aby se kdokoliv mohl na úkor dobré věci obohatit. Navíc je naše nadace beznákladová, to znamená, že všichni její členové a spolupracovníci jí věnují čas zdarma. A že jí pan Vlček za ty roky věnoval stovky hodin, je prostě neoddiskutovatelná pravda.

SOUVISEJÍCÍ: Opozice tvrdí, že Nadaci Malý Noe škodí dlužník. Ta se nařčení brání

Jaký bude váš další postup v této věci?

Musím říci, že vlastně ani nevím, jak postupovat proti osočení přerovskou opozicí. Nejsme žádná korporace ani velký podnik, abychom si najali právníky. Máme peníze od dobrých lidí, a ty musíme směřovat podle idejí nadace, tedy do pomoci dětem. Například teď jsme zaplatili doplatek zdravotní pojišťovně za filtry do kanyly pro chlapce, který se omylem napil louhu. A nyní se o něj stará jeho babička a vše platí ze svého důchodu, protože jeho rodiče se o chlapce nestarají a vůbec nezajímají.

Setkali jste se někdy s podobnou reakcí ve městech, se kterými spolupracujete na dobročinných projektech?

Mottem naší nadace je „Pomáháme dětem", možná i proto se nám nikdy nestalo, že by proti nám kdokoli vystoupil, nebo zpochybňoval nás či naši práci. Naopak lidé o nás vědí, vědí, jakou práci děláme a v čem pomáháme. Z podstaty snad ani není možné, aby se někdo stavěl proti nám. Protože situaci v Přerově trochu sleduji, tuším, že opozice si vzala naši nadaci jako rukojmí pro boj s radniční koalicí. Nechci hodnotit politickou situaci, ale z médií se dá vyčíst, že opozice nevynechá jedinou příležitost, aby napadla své oponenty. V případě Nadace Malý Noe ale silně přestřelila. Stanovisko, které poslala do médií, je plné spekulací a lží a špiní dlouholetou dobrovolnou práci mnoha desítek lidí i našich dárců. Kdybych hledal slova pro vyjádření takového postupu, napadají mě například podlost, hnus, bezskrupulóznost, politická slepota, účel světící prostředky. Nicméně to, co se odehrává, není vlastně náš boj. A mezi našimi cíli rozhodně není válka s politiky nebo kýmkoliv jiným. Z principu bychom si raději věci vyříkali a přijali veřejnou omluvu.

Kolik patronů pro výsadbu stromů v Knejzlíkových sadech se vám podařilo získat, a jak velkou finanční částku jste díky darům od patronů získali? Jak tyto finance využijete?

Prozatím se nám podařilo získat 63 patronů pro celkem 72 vysázených stromů. Dárcovské smlouvy máme podepsané na 458 200 korun, k dnešnímu dni přišlo na konto naší nadace 418 200 korun. Peníze použijeme na financování projektů naší nadace, kterých je několik. Tím prvním je Projekt Zdraví, kdy přispíváme zdravotně handicapovaným dětem na léčbu a zdravotní pomůcky. Druhým pak Projekt Pokojíček, díky němuž zlepšujeme prostředí a kulturu bydlení v dětských domovech, kojeneckých ústavech a nebo v azylových domech. K dalším pak patří zahraniční projekty. Podporujeme léčbu dětí v české nemocnici v Pákistánu, připravujeme dostavbu školy a výstavbu sirotčince a učňovské dílny v Zambii. Prozatím jsme kladně projednali žádosti o příspěvek z prostředků naší nadace pro Dětský domov v Přerově, a to ve výši 50 tisíc korun. Přispějeme také částkou 5 tisíc holčičce na léčbu Ret syndromu, 20 tisíc korun poskytneme na pomoc chlapci, který se narodil bez jedné ruky. Na Czech hospital v Pákistánu půjde 20 tisíc a na školní pomůcky pro Katongo Basic school Zambia 3 tisíce korun. Deseti tisíci přispějeme na naslouchadla pro dívku v Dětském domově v Hranicích. Z darovaných prostředků zaplatíme také 1,5 tisíce na zvlhčovače do kanyly pro chlapce se spáleným hrtanem. Další žádosti o nadační příspěvky budeme projednávat průběžně.