„Aktuálně připravujeme například nové výzvy na kotlíkové dotace, v první výzvě hejtmanství podpořilo celkem 1540 žádostí," říká v rozhovoru pro Přerovský a hranický deník.

V nové koalici jste obhájil post náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a památky. Můžete rozvést několik konkrétních materiálů, které vám momentálně „leží na stole" a ve kterých můžete případně ihned pokračovat?
Ano, těch rozpracovaných úkolů, ve kterých mohu ihned pokračovat, je spousta. Z těch zásadních bych vybral dotažení nové územně energetické koncepce Olomouckého kraje a rovněž pokračování v zavedení systému managementu hospodaření s energií na budovách ve vlastnictví kraje. Aktuálně připravujeme i nové výzvy na kotlíkové dotace, a to souběžně s vyplácením a kontrolou právě ukončené první výzvy. Ta byla v našem kraji velmi úspěšná. Hejtmanství v ní podpořilo celkem 1540 žádostí o výměnu starých kotlů za nové.
Pro budoucnost regionu je důležitá také probíhající příprava Strategické průmyslové zóny Přerov – Bochoř. Intenzivně vedeme jednání na příslušných ministerstvech před konečným předložením materiálu Vládě ČR. Termín je stanoven do konce tohoto roku. Zároveň kraj, ve spojitosti s průmyslovou zónou, připravuje ke schválení konečnou verzi svých zásad územního rozvoje. Jde o aktualizaci jednoho ze strategických materiálů Olomouckého kraje.
V současné době také finišuje podávání projektů do výzev jednotlivých operačních programů. Jedná se o dotace, zaměřené zejména na oblast středního školství.
V neposlední řadě bych zmínil i přípravu dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2017. Do mé kompetence spadá například program obnovy venkova, program na podporu místních produktů či program na podporu podnikání a program památkové péče.

Pavel ŠoltysPavel ŠoltysZdroj: Archiv Krajského úřadu Ol. krajenarodil se 22. února 1965 v Hranicích
vystudoval Vyšší odbornou školu právní Kunovice a Evropský polytechnický institut Kunovice, obor finance a daně
je členem zastupitelstva Lipníku nad Bečvou, v minulosti působil také jako místostarosta města
od 1. května 2014 je náměstkem hejtmana, funkci obhájil i v letošních krajských volbách.

Kromě ČSSD figurují v koalici nové politické subjekty, noví lidé. Mohl byste zmínit, jaké jsou zatím vaše první pocity z koalice? Dá se říct, že již máte společné vize do budoucna?
Na hodnocení je příliš brzy, nicméně si myslím, že složení současné koalice v Olomouckém kraji může navázat na dosažené výsledky předchozího vedení. Koaliční partneři považují za své priority jak transparentnost hospodaření i veřejných zakázek, tak také zajištění kvalitní silniční sítě a dopravní obslužnosti. Nadále zůstane prioritou dostupná zdravotní péče v regionu, funkčnost integrovaného záchranného systému či rozvoj všech forem sociální péče. Shoda je i v podpoře technických středoškolských oborů, sportu, rozvoji kulturních aktivit nebo cestovního ruchu a venkova. Společných cílů je ještě další řada a všechny budou podrobně specifikovány a uvedeny v novém programovém prohlášení krajské rady.

Během letošního roku se hodně mluvilo o budoucnosti Piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou. Patří akce mezi resortní priority? Popřípadě, jak to v současnosti s památkou vypadá?
Je to spíše otázka na vedení města Lipníka nad Bečvou. Nicméně je pravdou, že v letošním roce se diskutovalo o možnosti využití areálu piaristické koleje pro potřeby archeologického centra. Konkrétně coby depozitáře a současně i pro využití části prostor pro Muzeum Komenského v Přerově. Podle mého si tento objekt zaslouží nejen celkovou rekonstrukci, ale i následné důstojné využití. Myšlenek a nápadů na využití koleje bylo mnoho, ale všechny ztroskotaly. Nejde o nevstřícnost ani jedné ze zainteresovaných stran, ale tak jako u všeho, o peníze a financování. Platit se musí nejen rekonstrukce, ale i provoz. A právě tato položka zatím všechny plány zhatila. Město si nemůže dovolit hradit ze svého rozpočtu každodenní chod takovéhoto objektu. Je třeba najít partnera a s ním se dohodnout. Jednou z možností bylo právě využití pro archeologické centrum, kdy by partnerem města byl kraj. Na druhou stranu i kraj má ve svém vlastnictví objekty, a není jich málo, o které se jako majitel musí starat a hledat pro ně využití. Tady nejde pouze o morální povinnost, ale přímo o zákon. I z toho důvodu jsme pro archeology vytipovali „svůj" zámeček v Žádlovicích, kde bylo učiliště (objekt je ve vlastnictví Olomouckého kraje, pozn. red.). V současné době se zpracovává studie pro využití tohoto objektu. Žádlovicím navíc nahrává i výrazně lepší technický stav nemovitosti, který by výrazně snížil náklady hejtmanství na nutné opravy. A jsme zase u peněz. Já jako rodilý Lipeňák a místní patriot budu určitě hledat pro piaristickou kolej využití. A to ať už prostřednictvím Olomouckého kraje nebo prostřednictvím jiných subjektů.

Jaký je současný stav piaristické koleje?
V polovině dubna začaly práce na sanaci objektu a k dnešnímu dni jsou staticky zajištěny všechny konstrukce, které byly v havarijním stavu. Dále se aktuálně řeší odstranění vlhkosti v celém objektu. Na tyto práce získá město v letošním roce finanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.