Nájemné totiž podraží o 2,1 procenta. Zvýšení o takzvanou inflaci se dotkne 825 domácností v Přerově, z toho 548 ve standardních obecních bytech a 277 v domech s pečovatelskou službou.

„K navyšování nájemného tímto způsobem dochází už pátý rok - sazba se mění každý rok a například loni činila 2,5 procenta. Navýšení nájemného o inflaci se týká pouze nájemců, kteří mají ve smlouvě takzvanou inflační doložku, tedy novějších smluv,“ shrnul náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

V Přerově je početná skupina nájemců, a to necelých pět set domácností, která má starou nájemní smlouvu a inflační doložka nebyla uvedena. Těmto domácnostem není možné na nájemné sáhnout, protože nikdo nemůže donutit nájemce, aby podepsal dodatek ke smlouvě, a tím přijal navýšení o inflaci.

„Tento systém mi nepřijde spravedlivý, ale právo je na straně majitelů dnes už historických smluv. Rada města mohla tuto informaci pouze přijmout,“ řekl Michal Zácha a dodal, že bude trvat možná několik desítek let, než „staré smlouvy“ vyprší a budou nahrazeny novými - těmi s inflační doložkou.

Zvýšení nájemného si magistrát nestanovuje podle vlastních propočtů - úředníci vycházejí z údajů Českého statistického úřadu o inflaci za předchozí rok.

Pro přerovské nájemníky to znamená, že zaplatí ročně městu za bydlení v průměru o pět set korun více, dohromady tedy pošlou na účet města 407 tisíc korun.

„Pokud bychom brali, že průměrný byt v domě s pečovatelskou službou může mít plochu 35 metrů čtverečních, pak navýšení měsíčního nájmu za tento byt bude dosahovat maximální výše 26 korun. U bytu standardního s plochou 60 metrů čtverečních tak může navýšení měsíčního nájemného dosahovat částky 64 korun,“ upřesnila Eva Pospíšilíková z oddělení bytové správy přerovského magistrátu.

Město Přerov má celkem 1413 bytů, z toho je jich 120 aktuálně volných, protože jsou neobyvatelné a čekají na opravu.