„Jde pouze o prodloužení do konce září letošního roku,“ uvedla náměstkyně Elena Grambličková.

Soutěž se musí vypsat proto, že v průběhu loňského roku se z Technických služeb stala obchodní společnost a město musí pozici dodavatele nabídnout i jiným firmám.

„S vítězem pak podepíšeme smlouvu již na dobu neurčitou,“ zmínil primátor města Jiří Lajtoch.

Za půl roku zaplatí město Technickým službám více než 36 milionů korun, z toho přes 10 milionů jde na nakládání s komunálním odpadem.