„Stavba mostu nad železniční tratí na trase Přerov - Česká Třebová začne v souladu s plánem železniční výluky v sobotu v 18 hodin a bude probíhat až do neděle, páté hodiny ranní. Montáž začne položením dvou hlavních nosníků, které budou spojeny příčnými díly šroubováním,“ nastínila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Výměna Dluhonských mostů, které slouží jako silnice do Dluhonic a k chemičce Precheza, začala loni v listopadu.

Zhotovitel má nové mostní konstrukce, které budou sloužit nejen autům, ale díky větší šířce také chodcům, postavit do roka.

„Druhý most, jenž se klene nad železniční tratí Přerov - Bohumín, by měl být odstraněn letos v červenci. Nová konstrukce pak bude ukotvena na podzim,“ doplnila Ivana Pinkasová.

Výměna mostů přijde město na devadesát milionů korun včetně DPH a podařilo se na ni získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 78 milionů 721 tisíc korun.