Smutný pohled se začátkem minulého týdne naskytl lidem města Hranic. V Kropáčově ulici a podél Sadů Československých legií začalo kácení stromů a keřů u řeky Bečvy. Podle Povodí Moravy, které protipovodňová opatření zajišťuje, a města Hranice, je tento krok ale nutný a pokácené stromy budou nahrazeny jinými vzrostlými dřevinami.

„Kácení je bohužel nezbytné, město ale usilovalo o to, aby jeho rozsah byl co možná nejmenší. Jednotlivé stromy posuzovali dendrologové, vyjadřovali se i památkáři. Místo pokácených stromů bude realizována rozsáhlá náhradní výsadba,“ ujistil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Vykácené břehy v Hranicích

Práce na protipovodňových opatřeních v Hranicích mají zabránit padesátileté vodě a mají ochránit místa, která patří při vytrvalých deštích a zvýšení hladiny řeky Bečvy k těm nejohroženějším.

„Koryto ve stávající podobě nemá dostatečnou kapacitu a poskytuje ochranu před maximálně dvacetiletou vodou. Nová protipovodňová ochrana bude chránit nejen zdraví a životy obyvatel Hranic, ale i majetek ve výši 600 milionů korun,“ informoval Deník už koncem února mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař a doplnil, že tato akce navazuje na probíhající rozšiřování hranického jezu, které by mělo být dokončeno do konce tohoto roku.

Hráze kolem Bečvy se změní

Podle slov mluvčího hranické radnice to bude rozsáhlá akce, protože zvyšovat se budou obě strany hrází podél Bečvy, a to zhruba od úrovně ulice Partyzánská až k jezu. V Kropáčově ulici a také v Sadech Československých legií bude stávající ochranná zeď zbourána a nahradí ji nová stavba. V Kropáčově ulici bude mít i široké schodiště k Bečvě, aby byla řeka přístupná pro rekreační využití.

„Zde se původně předpokládalo, že zde zůstane zachována současná zeď, pouze dojde k její opravě a vyplnění zábradlí betonem. Po provedených sondách se však zjistilo, že zeď není tak pevná, jak se předpokládalo a že nejenže neunese navýšení, ale není ani zaručeno, že by vydržela další velkou vodu,“ vysvětlil tyto kroky mluvčí města.

Proto zde bude vybudována zcela nová zeď z pohledového betonu. Ta bude nižší, než zeď stávající, ale pro změnu bude mít masivní neprůhledné zábradlí.

Dokončení cyklostezky a revitalizace nábřeží

Na tuto akci Povodí Moravy přímo navazují dvě investice města. Jednak je to dokončení cyklostezky Bečva, která nyní končí právě u Partyzánské ulice. Ta by měla pokračovat až k mostu, s její stavbou však město může začít, až bude dokončeno nové ohrázování řeky.

„Na cyklostezku plynule naváže také revitalizace nábřeží Kropáčova, na které se již připravuje projektová dokumentace na základě vypracované studie architekta Tomáše Kočnara, který se svými spolupracovníky přišel s návrhem zapojení nábřeží, jakožto jedinečného městského prvku, do urbanistické struktury Hranic, ve vazbě na oddychovou zónu v přírodním pásmu podél řeky ve směru k lázním Teplice nad Bečvou,“ doplnil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.