Město poskytlo agentuře prostory v budově magistrátu ve Smetanově ulici. „Personální agentura projevila zájem zaměstnávat i lidi z romské komunity, kteří by mohli najít uplatnění ve firmách v Olomouci, Prostějově nebo Hranicích. Pokud najdou dostatek uchazečů, zajistí jim i dopravu," shrnul radní Jiří Kohout (SpP).

Agentura podle něj navazuje na projekty města, které se snaží najít pro dlouhodobě nezaměstnané uplatnění, a to například v technických službách, kde pomáhají při údržbě veřejných prostranství a zeleně.

Na pětadvacet lidí by mohlo najít práci v pekárnách v Prostějově.

„Chceme spolupracovat s magistrátem na jejich začlenění. Bude ale záležet jen na nich samotných a na tom, jaká bude jejich ochota a flexibilita. Pracovat mohou jako dělníci v potravinářském průmyslu, ale časem se můžou vypracovat i na pozici pekaře," řekl zástupce agentury Medionom Radovan Dvorník.

Nepřišli kvůli zdravotním důvodům

Zájem o práci ale nebyl příliš velký a asistent prevence kriminality Pavel Mirga jen postupně odškrtával jména z listiny nahlášených. Důvody těch, kteří se omluvili, byly většinou zdravotního rázu.

„Je tady šance vydělat si a jedině takto poznáme, kdo chce a kdo nechce dělat. Oslovil jsem osm lidí z minority a deset z majority. Přišli ale jen lidi z minority, a ještě ne všichni," krčil rameny nad promarněnou šancí.

Lidé ze sociálně vyloučených lokalit se přitom nejčastěji ohánějí tím, že nemohou najít práci, protože nepatří k majoritě. „Je pro ně asi pohodlnější vstát, kdy se jim chce, a jít spát, kdy potřebují. A stát je bude živit i nadále," zhodnotil Pavel Mirga smutný fakt, že přišla jen hrstka lidí.

Město se ale nevzdává a chce nábor společně s agenturou zopakovat. „Nezaměstnanost je pro lidi v sociálně vyloučených lokalitách palčivým problémem. Snažíme se jim tedy v rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti pomoci," vysvětlila Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí přerovského magistrátu.

Začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do struktury technických služeb se městu už před časem osvědčilo – lidé bez práce uklízejí veřejná prostranství, ale provádějí i další práce na zvelebení města.

Výsledek? Tři uchazeči

„Pokud by si našli zaměstnání a pokračovali v pracovním poměru, má to i ten efekt, že dosáhnou na kvalitnější byty a udrží si je. Snažíme se tedy, aby nebyl zaměstnán jen jeden z členů rodiny, ale aby to byli třeba manželé a práce tak pro ně měla finanční efekt," doplnila Romana Pospíšilová.

Agentura se nakonec domluvila pouze se třemi uchazeči. „Chtěl bych to zkusit, protože jsem bez práce. Bavila by mě zedničina nebo stavební práce a dal jsem vědět i kamarádům, aby přišli," řekl osmnáctiletý Ondřej Mirga.

Mnohem více bylo ale těch, kteří se vymluvili na zdravotní problémy nebo jiné důvody. „Dostali jsme se bohužel do epochy, kdy lidem nabízíme práci ve velkém a oni nepřicházejí a odmítají ji," zhodnotil situaci radní Jiří Kohout (SpP).