Zadávací řízení zakázky na zateplení a výměnu oken na Základní škole Za mlýnem zajišťoval pro město externí administrátor – společnost RTS.

„Hodnotící komise vyřadila pět nabídek, a to z toho důvodu, že firmy nesplnily zadávací podmínky," připomněla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Vyloučeným uchazečem, jenž podal námitku, byla firma Milimex – vedení města ji ale neuznalo jako opodstatněnou. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Přerovská stavební společnost.

Stavební práce začaly počátkem srpna a termínem dokončení je 25. prosinec.

Podle ředitelky ZŠ Za mlýnem Boženy Přidalové dělá škola maximum pro to, aby probíhající stavba narušila průběh výuky co nejméně. Improvizovaným podmínkám se ale zřejmě učitelé a žáci ani tak nevyhnou.

„Družina už je hotová, protože se vyměňovala pouze okna, která byla kovová, a ne plastová. Termín dokončení má být 27. září, ale stavebníci začali o něco dříve, takže předpokládáme, že budou práce hotové už kolem 20. září. Poté se začne se zateplováním," řekla. Školní jídelna bude normálně v provozu.

Ředitelka vyhlásila v době od 1. do 7. září volno, takže se výuka rozběhne až 8. září.

„Vyučování v následujících týdnech bude probíhat v těch částech budovy, které budou právě volné. Zvažujeme různé varianty, o nichž včas informujeme rodiče na našich webových stránkách. Není vyloučené ani to, že budou děti chodit do školy na směny," zmínila.

Škola v přírodě 

Město už o situaci jednalo se zástupci vedení školy a zhotovitelem.

„Dohodli jsme se, že se v první fázi provede výměna oken v učebnách a na chodbách ve dvou horních patrech a družině, aby to co nejméně zasáhlo děti nejmladších ročníků. Tyto práce mají být hotové do 5. září s tím, že do 8. září by se malovalo a uklízelo," informovala mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Vedení města také nabídne možnost konání školy v přírodě s finanční spoluúčastí.

„Škola se zase zavázala, že zajistí zvýšený pedagogický dozor v době, kdy budou v budově probíhat stavební práce," doplnila.

Podobná situace v Přerově nenastala poprvé – dělníci na lešení a zaprášené chodby si před třemi lety užili také školáci na ZŠ U Tenisu.

Opravy zasáhly před šesti lety v září také do chodu škol Trávník, Velká Dlážka nebo J. A. Komenského.