„Členové klubu nás už v zimě požádali o nové posezení a odpadkový koš. Obávali jsme se však toho, aby se vzpomínkové místo nestalo problémovým, protože víme, že lavičky v ústraní občas lákají bezdomovce k přespávání, nebo skupinky k oslavám. Nakonec padla dohoda, že my dovezeme lavičky a turisté si vezmou dvakrát měsíčně na svá bedra úklid,“ uvedl přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Zástupci města doufají, že bude nový mobiliář sloužit návštěvníkům k chvilkovému odpočinku na kopci nebo k posezení s vyhlídkou do kraje, který Švédské šance nabízejí.

Návrší nad Přerovem je archeologicky cennou a v regionu ojedinělou lokalitou s dochovanými relikty opevnění, zbudovaného švédským vojskem v srpnu roku 1643. Více než pobytem Švédů ale kopec poutá pohnutou minulostí, spadající do dvacátého století – konkrétně do června roku 1945, kdy tu bylo zastřeleno 267 nevinných lidí.

„I když řadí historici masakr na Švédských šancích mezi nejhorší případy msty na německy mluvícím obyvatelstvu v poválečném Československu, dlouhá desetiletí tragédii na místě samotném nic nepřipomínalo,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lidé místo zatím ctí

Až u příležitosti sedmdesátého výročí tragické události vznikla v roce 2015 u polní cesty pamětní deska s popisem hrůzných událostí a o tři roky později radní nechali vztyčit na kopci artefakt - čtyři metry vysoký a 300 kilogramů vážící kovaný kříž s trnovou korunou, který zhotovil umělecký kovář Jiří Jurda.

„Už když se na kopec dával prostřílený kříž, panovaly obavy, aby se nestal terčem vandalů. To se nenaplnilo, lidé místo ctí. Budeme doufat, že se situace nezmění ani s lavičkami, které tu budou instalovány v první polovině července,“ zmínil vedoucí odboru majetku magistrátu Miloslav Dohnal. Odbor majetku poskytne na pořízení laviček deset tisíc korun. (pu)