Oproti loňskému roku se u státních maturit událo několik změn. Nově opravují testy namísto učitelů speciálně vyškolení odborní hodnotitelé, kteří spolupracují s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, do kterého se v tomto roce výsledky odesílají. Také pořadí jednotlivých částí se liší.

„V minulém roce začínaly státní maturity ústní a profilovou částí a poté následovala písemná část. Letos je to naopak," uvedla ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Romana Studýnková.

Žáci už mají za sebou státní testy z českého jazyka.

„Ta se skládá z didaktického testu a strukturované slohové části," dodala.

Před maturitami si školáci mohli zvolit jednu ze dvou obtížnostních variant státních testů.

„Žáci si vybírali mezi úrovní základní a vyšší. Vysoké školy ale zatím ve většině případů nezohledňují výsledek a úroveň absolvovaných maturit, takže studenti jdou ve většině případů na jistotu a volí si snadnější úroveň," vysvětlila.

Ústní a odborné zkoušky na žáky čekají na konci května nebo na začátku června. Jejich úspěšnost byla minulý rok na Gymnáziu Jana Blahoslava stoprocentní.

„Na Střední pedagogické škole byla devadesát šest procent. Předpokládám, že i letos budou výsledky obdobné," řekla Romana Studýnková.

Na Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické škola letos maturuje 206 studentů, z kterých si vybrala většina žáků zkoušku z anglického jazyka, devatenáct pak z němčiny a jeden žák z francouzštiny. Na Gymnáziu Jakuba Škody maturuje 120 žáků, z nichž si pouze jedna školačka zvolila těžší variantu.

„U nás skládá zkoušky 62 dětí ze čtyřletého studia a 58 dětí z osmiletého studia. Pouze jedna žákyně si zvolila obtížnější úroveň," sdělil zástupce ředitele Gymnázia Jakuba Škody Pavel Vychodil.

Ten upozornil na absurdní skutečnost nových maturit, při které žáka, který má dysgrafickou poruchu učení, tedy poruchu grafického projevu, musí v ústní části zkoušet čtyři speciálně vyškolení hodnotitelé.