„Náklady na pořízení jedné kamery činí zhruba 178 tisíc korun. Kromě Škodovy a Husovy ulice by měla nová kamera střežit také pořádek v Hranické ulici v Předmostí," uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Právě poblíž parčíku v Předmostí se totiž v nočních hodinách shlukují mladí lidé, kteří se vracejí z místních podniků a klubů. Městská policie zde musela už v minulosti řešit případy narušení veřejného pořádku.

Podle strážníků dosud dohled v místech křižovatky Husovy a Škodovy ulice chyběl.

„Chceme, aby na sebe jednotlivé kamerové body navazovaly, protože sociálně vyloučené lokality nemáme uceleně zmonitorovány," vysvětlil šéf přerovských strážníků Omar Teriaki.

Jedna kamera je v Denisově ulici, další jsou u autobusového nádraží, v Kojetínské za podjezdem a pak ze druhé strany Škodovy ulice. Podle něj je to živá oblast, kterou procházejí lidé směrem k nádraží.

„Ze zkušeností víme, že zde probíhají demonstrace pravicových extrémistů a je potřeba mít tuto oblast podchycenou kamerami celou," řekl.

Celkem 16 kamer

V Přerově je v současné době celkem šestnáct bezpečnostních kamer, které dohlížejí na pořádek v ulicích. V mnoha případech pomohly také při objasnění trestných činů.

Vznik bezpečnostní mapy města

Strážníci by v rámci projektu prevence kriminalisty chtěli prosadit také takzvanou bezpečnostní mapu města. V ní by byla přehledně označena místa, kde dochází často k přestupkům proti veřejnému pořádku, krádežím či poškozování cizího majetku.

„Jednalo by se o grafickou mapu, ze které by se dalo vyčíst, v jakých lokalitách je takových případů nejvíce," vysvětlil.

Data by se shromažďovala od republikové i městské policie.

„Bezpečnostní mapa by navíc měla i taktický charakter, protože bychom mohli na základě viditelných údajů směřovat hlídkovou činnost do konkrétního místa," konstatoval.

Dalším projektem v oblasti prevence kriminality je pasivní napojení kamerového systému na Policii České republiky. Díky němu by mohla policie pracovat i s historií záznamu.