„Jsme rádi, že si Přerované trhliny všimli a upozornili nás na ni. Obyvatelé nábřeží se ale nemusejí obávat toho, že by došlo k narušení funkčnosti zídky. Bylo nám přislíbeno odborné ošetření velké trhliny v rámci záruky a mikrotrhliny, které se na zídce objevily, budeme dál sledovat,“ ujistil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Železobetonová zídka mezi mosty Míru a Legií je dlouhá téměř čtyři sta šedesát metrů a její stavba přišla na 13 milionů korun. Další navazující zídka o délce téměř tři sta metrů je hned za mostem, a to před areálem jatek.

Zídka na nábřeží Edvarda Beneše není jednolitá a jsou v ní průchody, které by v případě hrozících povodní zatarasily mobilní zábrany. Hasiči pravidelně testují usazování mobilního hrazení do průchodů zídky tak, aby se vytvořila ucelená pevná zábrana. Jakékoliv praskliny, které by mohly propouštět vodu, jsou proto nežádoucí.

Rezavějící tyče laviček

Protipovodňová zídka ale nemá problém jen s trhlinou.

„Řešili jsme i to, že teleskopické tyče laviček, které tu mají své místo, rezavějí. I tuto závadu je nutné odstranit,“ doplnil Miloslav Dohnal z přerovského magistrátu.

Další potíže se objevily i v technologii. „Praskla spojka v napojení stávající odlehčovací stoky a nového vstupního potrubí do hradidlové komory. Spoj tedy bude nutné převložkovat,“ zmínil.

Stavba je zatím v majetku Povodí Moravy, ale za devět let má být převedena do vlastnictví města.

„Už jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu zídky i pozemku, na kterém tato stavba stojí. Proto chceme vědět o všech závadách a o průběhu všech reklamací,“ uzavřel náměstek přerovského primátora Michal Zácha.