Rozhodným okamžikem pro sčítání lidu, domů a bytů je půlnoc ze 25. na 26. března.

V celém Olomouckém kraji vyrazilo do ulic přes pět set padesát pracovníků pošty, z toho jen na Přerovsku se jich v terénu objevilo na 116.

„Sčítací komisaři provádějí od 26. února do 6. března takzvané informační pochůzky, během nichž se seznamují s terénem,“ uvedl Miloslav Pospíšil z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu.

V praxi to vypadá tak, že pracovník pošty vhodí lidem do schránky lístek se svým jménem a termínem, kdy je navštíví a předá jim sčítací formuláře.

„Komisaři mají vždy k dispozici popis obvodu a v něm jsou zaznamenány všechny domy a byty. Během pochůzky chodí s mapkou a zakresluje do ní budovy, které v obvodu chybí,“ řekl.

Některé nově zkolaudované domky na vesnici totiž v mapách, jejichž inventura se dělala na podzim loňského roku, chybějí. Ještě užší kontakt s komisaři budou mít lidé od 7. března.

„Začnou totiž navštěvovat jednotlivé domácnosti a domlouvat si s lidmi schůzku pro vydání sčítacích formulářů,“ upřesnil statistik.

Možnosti, jak zanést údaje do sčítacího formuláře, jsou tři.Buď obyvatelé předají vyplněné formuláře přímo do rukou sčítacího komisaře, nebo zvolí elektronický způsob přes internet. Třetí variantou je odevzdat data vyplacenou obálkou do P.O. boxu.

A proč je právě půlnoc ze 25. na 26. března tak důležitým momentem sčítání?

„Je to kvůli nově narozeným dětem a úmrtím. Dítě, jež se narodí před půlnocí, už je do této statistiky zahrnuto, zatímco to, které se narodí až po půlnoci, nikoliv. Půlnoc ze 25. na 26. března je takzvaným rozhodným okamžikem a stane se základem pro výpočet bilance obyvatel,“ řekl Pospíšil.

Statistici budou během sčítání, které se v Česku koná po desetileté pauze, zjišťovat údaje o počtu a složení domácností, úrovni bydlení, vzdělání a nebo zaměstnání.

Březnové sčítání lidu ale přinese řadu novinek. Vůbec poprvé se budou sčítat bezdomovci, nově zařazená do formulářů je i otázka na registrované partnerství. Občané můžou, ale nemusí uvést svou národnost.

Novinkou jsou romští asistenti

Novinkou je i to, že během sčítání budou společně s komisaři obcházet domácnosti v sociálně vyloučených lokalitách romští asistenti.

„Jejich úkolem je seznámit obyvatele těchto čtvrtí s průběhem sčítání, zbavit je nedůvěry a seznámit se způsobem ochrany osobních údajů,“ řekl mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ondřej Kubala.

Podle něj bude v Olomouckém kraji působit patnáct romských asisentů, z toho jich v Olomouci a okolí bude šest, na Přerovsku pět a na Prostějovsku dva, stejně jako na Jesenicku.

„Jedná se o společný projekt s Radou vlády pro záležitosti menšiny, jehož cílem je odborání nedůvěry Romů a jejich obavy ze zneužití jimi poskytnutých údajů o národnosti,“ vysvětlil Kubala.