„Provoz parkoviště i dostupnost této komunikace zůstane zachována, pouze se vjezd provizorně posune o několik metrů,“ popsala situaci Iva Ratiborská z odboru dopravy přerovského magistrátu. Uzavírka je povolená už od čtvrtka a až do 9. března. Stavbyvedoucí ale doufá, že se silnici podaří zprůjezdnit dříve.

„Mělo by to trvat čtyři dny, maximálně týden. Pokud nenarazíme na něco nečekaného,“ konstatoval stavbyvedoucí Zdeněk Šváb.

V minulém úseku zjistili dělníci například shnilé chráničky teplovodního potrubí. V prvním opravovaném úseku jim práci komplikovalo i množství starých sítí nad kanalizací. Práci ztěžuje i extrémně chladné počasí, kvůli kterému zamrzá voda.

Náhradní přeložku cesty budou využívat i autobusy městské hromadné dopravy. Zastávku v těchto místech sice nemají, přesto sem potřebují vjíždět.

„Autobusy budou normálně sjíždět dolů k Bečvě, kde se otáčí na točně,“ sdělil vedoucí přerovského střediska SAD Trnava Tomáš Brada. Přesuny zastávek ani jiné změny v provozu dopravce neplánuje. (pakk)