Do tanečních oslav, které se v republice uskutečnily podruhé, se kromě Přerova letos zapojilo celkem pětadvacet měst a široká paleta organizací od dětských souborů přes amatérské až po profesionální tanečníky.

„Záměrem oslav Mezinárodního dne tance je upozornit na tanec jako na výsostnou uměleckou disciplínu i jako na zdraví prospěšnou aktivitu, která zlepšuje kondici, fyzickou i psychickou, kultivuje estetické vnímání i mezilidské vztahy, zkrátka prospívá dětem i dospělým, mužům i ženám,“ popsali vizi tanečního dne jeho organizátoři.

Na všech přítomných, kteří se v pátek nestyděli a na taneční ploše předvedli své umění, byly blahodárné účinky tance vidět už po pár minutách.