„Podpora je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou v majetku České republiky. Případně mohou sloužit na obnovu movité kulturní památky, pevně spojené se stavbou – může jít například o oltáře nebo kostelní varhany," upřesnila Miroslava Švástová z přerovského magistrátu.

Finanční podporu poskytne ze svého dotačního programu ministerstvo kultury.