Archeologové odkryli před třemi lety v lokalitě Na marku základy duchovního centra jednoty bratrské, jehož součástí byl vedle modlitebny a unikátní uličky z kamenného štětu také dům se školou.

V ní od roku 1614 působil učitel národů Jan Amos Komenský.

Od zajímavé venkovní prezentace si vedení města slibuje větší zájem turistů o přerovskou historii.

„Původně mělo být na tomto místě parkoviště. Poté, co však archeologové narazili na základy obou cenných staveb, ze záměru sešlo. Lokalita byla navíc prohlášena kulturní památkou, čímž její důležitost ještě vzrostla," řekl náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Současný stav lokality Na Marku (nahoře) a návrh na její zviditelnění. Autor: Magistrát Přerov 

Současný stav lokality Na Marku v Přerově

Návrh na proměnu historicky významné lokality Na Marku v Přerově

Stromy i prezentace nálezů

Lidé se mohou těšit na zdi s expozicí a symbolické solitérní prvky, vyznačující obrys někdejšího bratrského kostela.

Zakoření tu i nové platany, které návštěvníkům nabídnou stín k odpočinku a rozjímání.

„Nová stavba bude prezentovat především myšlenky Jana Amose Komenského. Podle něj dosahuje člověk poznání světa skrze smysly, rozum a písmo – a řešené území je proto i takto rozděleno do tří symbolických částí," přiblížila architektka města Klára Koryčanová.

Součástí je i pietní připomínka bratrské modlitebny – v provedení z hladkého, bílého prefabrikovaného betonu.

„Na návštěvníky čeká i venkovní prezentace nálezů – ve vitrínách spatří zajímavé texty, schémata, ale i kopie artefaktů, které ze země vyzvedli přerovští archeologové. Součástí expozice budou i herní prvky, které mají bystřit pozornost, úsudek a paměť – vše v duchu idejí učitele národů," doplnil Pavel Košutek.

Ulička, po které kráčel Komenský

Návštěvníci tohoto genia loci budou moci obdivovat v plné kráse i nejcennější nález – odkrytou historickou uličku z kamenného štětu, z níž byl přístup do školy a prokazatelně po ní kráčel i J. A. Komenský.

„Cesta je výborně zachovalá. Po jejím odkrytí bude ale ještě přivolán odborník, který určí podrobný postup pro její konzervaci," uvádí v technické zprávě architekt Zbyněk Musil, autor návrhu.

Boční stěny uličky, která je zhruba metr pod současným povrchem, budou částečně využívat dochované základy školy a bratrské modlitebny. Ulička má být směrem od modlitebny a z města chráněna zábradlím.

Nový památník by se měl stát největším lákadlem turistické sezóny roku 2016.

Úředníci magistrátu v těchto dnech připravují podklady pro veřejnou zakázku a na podzim by měl být zahájen výběr stavební firmy. Práce začnou na jaře příštího roku.

„Půjde o zakázku malého rozsahu, protože předpokládaná cena díla je 1, 6 milionu korun včetně DPH," uzavřela vedoucí odboru řízení projektů a investic magistrátu Ivana Pinkasová.