„Přímo pod dlažbou renesanční uličky jsme našli drobnou stříbrnou minci, na jejímž líci je vlevo vyobrazen lev nebo drak, umístěný v heraldickém štítku. V horní polovině mince o průměru třinácti milimetrů je vyryto písmeno," popsal přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Mince byla zaslána k posouzení odborníkům na numismatiku z Národního muzea v Praze.

„Podle jejich názoru se jedná o jednostranný stříbrný fenik bez vročení, který nechal razit Ernst von Bayern v letech 1517 až 1540 v biskupství v Pasově," upřesnil.

Archeologové našli v lokalitě Na Marku stříbrný fenik, který nechal razit Ernst von Bayern v letech 1517 až 1540 v biskupství v Pasově.

Archeologové našli v lokalitě Na Marku stříbrný fenik, který nechal razit Ernst von Bayern v letech 1517 až 1540 v biskupství v Pasově.. Foto:  Zdeněk Schenk

Zajímavé nálezy očekávají archeologové také v odvodňovací šachtě, která zůstala v době přelomových objevů stranou jejich zájmu.

„Předpokládáme dosud neporušené archeologické situace, které musíme ošetřit. Pod mladšími vrstvami se nachází souvrství terénních vyrovnávek ze 16. a 17. století, které přímo spadají do doby existence bratrského sboru," zmínil Schenk.

Úlomky talířů a džbánů

Badatelé našli už dříve v těchto vrstvách velké množství zlomků keramiky ze šestnáctého a sedmnáctého století.

„Jednalo se o úlomky talířů, džbánů, hrnců a mís. Pokud budeme mít štěstí, mohli bychom i zde fragmenty keramiky objevit,"doufá.

Venkovní prezentace už v červnu

Před očima Přerovanů vyrůstá v těchto dnech památník, který má připomínat bohatou historii jednoty bratrské i její významné osobnosti. Originální venkovní prezentace má být hotová do konce června.

Návštěvníci spatří ve vitrínách texty, schémata, ale i kopie některých nálezů, které zde byly učiněny. Součástí jsou i herní prvky, jež mají bystřit pozornost, úsudek a paměť.

„Mezi vystavenými exponáty by neměla chybět replika zlatého altunu, raženého v Turecku, ale představíme také dlaždici s otiskem zvířecí tlapky nebo repliku kachlů z kamen, jimiž se vytápěla jedna z místností bratrského domu se školou. Fragmenty chceme co nejvíce přiblížit dnešní generaci," konstatoval archeolog.

Stavební práce už postupují na originální půdorys bratrského domu se školou ze 16. století. „Jsou odlévány konstrukce z pohledového betonu, jimiž bude symbolicky vyznačen půdorys objektu, vyobrazený na nejstarší vedutě města Přerova z roku 1593 od Jana Willenbergera," uzavřel.