„Společnost nás požádala o nájem části pozemku v blízkosti Laguny, a to kvůli umístění mobilního vleku pro vodní lyžování a wakeboarding. Jedná se o liniový vlek na mobilních sloupcích, ukotvených do zátěžových panelů, který může přizpůsobovat rychlost jízdy individuálním požadavkům jezdce. Délka vleku by byla zhruba dvě stě metrů," uvedl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Podle něj se tím nabízí další sportovní aktivita v Přerově, která by mohla zaujmout dospělé i děti. Firma navíc nabídla zástupcům města, že by mohli žáci z přerovských základních škol využívat vlek zdarma v rámci výuky tělesné výchovy.

„Společnost rovněž projevila zájem umístit zázemí vleku do budovy u Laguny, která nemá několik let žádné využití. Objekt plánují opravit na své náklady, což jsme přivítali," doplnil primátor.

Laguna je místem, které sportovním aktivitám přeje. Je zde hřiště na míčové hry, v minulosti tu byly instalovány koše pro oblíbený discgolf a letos vznikla na venkovním prostranství také posilovna pro dospělé.

Nové hřiště zde mají i děti a v těsném sousedství se nachází skatepark a bikrosová dráha.

Bez vlivu na přírodu

Aby se mohlo stát vodní lyžování novou atraktivitou v této klidové části města, musel splnit provozovatel celou řadu náležitostí.

„Vzhledem k tomu, že tato aktivita bude probíhat v blízkosti Národní přírodní rezervace Žebračka a evropsky významné lokality, musel doložit vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny, Povodí Moravy a také odboru životního prostředí magistrátu," vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Ze všech těchto stanovisek vyplývá, že by umístění vleku nemělo mít vliv na přírodu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ale doporučuje podmínit provozování vleku stanovením jednoletého zkušebního provozu. Ten by měl ověřit předpoklad, že vlek nemá negativní vliv na chráněnou oblast.

„Doporučují nám také, aby byly stavební prvky povoleny jen v režimu dočasných staveb. Po skončení každé sezóny by měly být demontovány z důvodu ochrany krajinného rázu," doplnil.

Rušivý element

Jediné nesouhlasné stanovisko dorazilo od Českého rybářského svazu – jeho členové s vlekem nesouhlasí a upozorňují mimo jiné i na to, že provoz zařízení může narušit přirozené rozmnožování ryb.

Podle zástupců svazu bude vlek celkově rušivým elementem nejen pro rybáře či plavce, ale i rekreanty.

„Provozovatelé nás ujistili, že je malý liniový vlek moderní verzí zařízení – a se svým kapotovaným motorem zajišťuje naprosto tichý provoz. Situaci ale samozřejmě budeme monitorovat. Společnost se zavázala k tomu, že trasa bude navržena tak, aby neomezovala další uživatele vodní plochy před restaurací," uzavřel šéf odboru správy majetku přerovského magistrátu Miloslav Dohnal.