Troubky se tak zařadily mezi osm další míst, kde byly záchranné pomůcky pořízeny.

„Jezy vybavujeme z vlastních prostředků. Po instalaci je pak předáváme Českému svazu kanoistů, který se stará o jejich údržbu a případnou ztrátu nebo poškození pak hradí ze svých prostředků. Vybavení jednoho jezu přijde asi na třicet pět tisíc korun," sdělila Gabriela Tomíčková, mluvčí společnosti Povodí Moravy, která se na zařízení objektů podílí.

Vybavené jezy najdeme v Olomouci – Řepčíně, v Hynkově a Litovli na řece Moravě, v Oseku 1 a 2 na Bečvě, na řece Svitavě v objektech Cacovice a Maloměřice v Brně a také v Šumperku.

Během loňského roku se na zařízení jezů vynaložilo přes dvě stě tisíc korun.

V plánu je vybavení dalších míst, základních záchranných pomůcek by se měly dočkat jezy v Přerově a Bolelouci na Olomoucku.

Autor: Iva Najďonovová