Jedna z největších historicky zaměřených akcí na Moravě poutavou formou ukáže vývoj vojenství v Čechách a na Moravě. Na jeho programu jsou také kapely, divadla a hry pro děti i oblíbení kejklíři.

„Festival je tradičně zaměřen na vojenství od českého pravěku po 30. léta 20. století. Představí se na něm špičkové spolky vojenské historie a profesionální šermířská uskupení – římští legionáři, gladiátoři, rytíři, žoldnéři, kavalíři, mušketýři, četníci, ale také markytánky, kejklíři, komedianti, tanečnice a herci pouličního divadla," uvedl jeden z organizátorů festivalu Martin Tureček.

Na hradě vystoupí více než sto kostýmovaných účinkujících. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost nahlédnout do života vojáků v poli i ve vojenském táboře, řemeslníků i prostých lidí.

„Vystupující soubory zprostředkují například období Sedmileté nebo Třicetileté války či rudolfínskou dobu," dodal Martin Tureček.

Festival Vojenské historie vznikl za podpory Muzea Komenského v Přerově a Olomouckého kraje. Obvykle ho za oba víkendové dny navštíví okolo 2 tisíc návštěvníků.