O změně informoval v přeplněné aule na Dni otevřených dveří, který se konal tento týden, ředitel gymnázia Jan Raška.

„V příštím roce otevřeme pouze jednu třídu osmiletého studia. Předpokládám, že se k nám bude stejně jako v minulých letech hlásit kolem sto dvaceti dětí. Přijmout jich ale můžeme jen třicet," sdělil ředitel.

Souvisí to s novou rétorikou ministerstva školství, které se snaží z gymnázií vypěstovat výběrové školy pro ty nejnadanější žáky. Není to jen problém Přerova, k utlumení víceletých gymnázií došlo v minulých letech i v jiných městech republiky.

„Důvodem rozhodnutí byla snaha v souladu se strategickými dokumenty kraje zachovat vysokou kvalitu a výběrovost studia na osmiletých gymnáziích, a to s ohledem na skutečnost, že počet žáků na gymnáziích v Olomouckém kraji patří k nejvyšším v rámci republiky," uvedla mluvčí Krajského úřadu v Olomouci Kamila Navrátilová.

V Přerově nyní studuje na víceletých gymnáziích 22 procent žáků druhého stupně základních škol.

„Toto číslo silně převyšuje celorepublikový průměr, který se pohybuje v rozmezí od pěti do sedmi procent. Nechceme zabránit žákům k přístupu na tento typ školy, ale jde o cílenou snahu zachovat vysokou úroveň víceletých gymnázií. Jde rovněž o zvýšení úrovně vzdělání na druhém stupni základních škol, odkud tito žáci odcházejí," vysvětlila dále.

Holý fakt

Rodiče berou zúženou nabídku studia jako holý fakt.

„Není to ideální, protože nadaných dětí je určitě hodně. Pokud by nám to nevyšlo a nepřijali nás, zkusíme to z deváté třídy. To už snad uchazečů bude méně," vyjádřila svůj názor jedna maminek, která se přišla na Den otevřených dveří podívat.

Žáci pátých tříd, kteří navštěvují přerovské základní školy, se mohou v příštím roce hlásit také na sousední Gymnázium Jana Blahoslava. Stejně jako v minulých letech se tu otevírá jedna třída osmiletého studia.

„V příštím roce budeme mít jednu třídu osmiletého a jednu čtyřletého studia. O osmileté bývá ale vždy větší zájem, než o čtyřleté," nastínila Romana Studýnková, ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Rodiče budoucích studentů se mohou seznámit s podrobnějšími informace o přijímacím řízení na Dni otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 5. prosince od 8 hodin v prostorách školy.

„Děti si mohou vyzkoušet přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky, ale také dovednosti z výchov. Prohlédnou si učebny, kde na ně čeká zajímavá prezentace předmětů," přiblížila ředitelka.

A jaké šance mají děti z Přerova, které neuspějí u přijímacích zkoušek, a přesto budou chtít nastoupit na víceleté gymnázium? Jednou z možností je dojíždění – osmileté studium je totiž i na gymnáziích v Lipníku nad Bečvou či Kojetíně.

„Budeme otevírat jednu třídu osmiletého gymnázia, ale neočekáváme, že by v příštím roce nastal nějaký mimořádný jev. Naši studenti jsou převážně z Lipníku nebo okolních obcí. Z Přerova se k nám hlásí spíše výjimečně," zhodnotil ředitel Gymnázia v Lipníku nad Bečvou Jiří Farný.

„Přijmout můžeme 30 dětí, ale máme povolenou výjimku na 33," uzavřel.