V neděli 4. srpna úderem 14. hodiny odpolední zahájila slavnostní vernisáží jedna z výstav doplňkových. Tentokrát expozice obsáhla hned tři témata.

Návštěvníci mohou potěšit své oko pohledem na fotografie ze vzpomínkových akci na Prusko-rakouskou válku v okolí Tovačova, sbírku uniforem a různých předmětů vztahující se k Československé armádě a v neposlední řadě představení kovářské dílny otce a syna Jurdových, vývoj a rozmanitost jejich díla i současné práce.

„Nápad na tuto výstavu přišel na jedné z loňských výstav ke stoletému výročí Československa. Všichni dnešní vystavovatelé tuto akci navštívili, a protože znám jejich práci a sbírky, domluvili jsme se na této společné výstavě,“ vysvětluje organizátor a kurátor výstavy Milan Pospišilík.

Kováře Jurdovy známe asi pětadvacet let, dělali nám mříže na kostele, přišlo nám tedy logické představit jejich práci jako celek. Jiří Jemelka zase dlouhá léta spolupracuje na udržování vzpomínek na Prusko- Rakouskou válku , zejména na bitvu u Tovačova, a péči o památníky vztahující se k této historické události,“ přibližuje Milan Pospišilík.

Na dvou panelech ve své části výstavy Jiří Jemelka tedy představuje fotografie z pochodů naučnou stezkou a fotografie z různých vzpomínkových akcí a významných výročí, která se každoročně v Tovačově konají.

Oprava zchátralé budovy v Jasínkově ulici v Přerově
Zchátralá budova v Jasínkově ulici se mění na moderní archiv

Skutečnou lahůdkou je, zejména pro muže, kteří s nostalgií vzpomínají na léta strávená na vojně, výstava uuniforem Československé armády, a nejen těch. František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, majitel většiny exponátů, byl svého času na vojně u pohraniční stráže a získal k uniformám takový vztah, že je dodnes sbírá. Převážně uniformy vojenské, ale ve své sbírce má i stejnokroje policejní či nádražácké. K tomu všemu pro doplnění sbírá například i zbraně, vojenské a propustkové knížky, dopisy z vojny a mnoho dalšího.

S ohledem na blížící se kovářský svátek na Helfštýně si velké množství příznivců našla právě kovářská část výstavy. Přestože práce Jurdových je na Přerovsku velmi dobře známá, takto ucelená nejspíš ještě představena nebyla.

„Výstava je výjimečná svým konceptem. Ve většině případů jsme vystavovali v galeriích volné skulptury, ale o kovářském řemesle, o vývoji firmy nebo užitných věcech to samozřejmě nevypovídalo nic. Tento koncept je vysloveně muzejní a kurátor výstavy pan Pospišilík od začátku naši spolupráce chtěl, abychom z našeho archivu dodali materiály, které třeba ještě nikdy vystaveny nebyly, a které by současně mapovaly historii kovařiny v naší rodině. Tahle výstava je tím pádem výjimečná i svým rozsahem a vypovídací hodnotou, kterou má pro veřejnost i v ohledu samotného kovářského řemesla,“ říká Jiří Jurda mladší. Na exponátech je vidět, že se dá udělat nejen skulptura, ale i vytepat reliéf, dá se vyrobit brána a mnoho dalšího.

„Kovařina má opravdu velmi široký záběr, což standardní výstavy v galeriích neukážou. Poprvé také vystavujeme historické exponáty, barokní závěsy a barokní zámek. To jsou 300 let staré výrobky a návštěvníci výstavy si mohou snadno udělat představu jak zruční byli kováři té doby i bez moderních technologií,“ uzavírá Jiří Jurda mladší. (nek)