Program na novou návštěvnickou sezonu už mají připravený a letos ji chtějí odstartovat výstavou, zaměřenou na folklorní tradice v obci.

„Stejně jako ostatní kulturní zařízení je i naše muzeum v současné době zavřené. Přesto věříme, jako všichni v zemi, že se situace postupně uvolní a umožní nám obvyklý provoz. Muzeum totiž neslouží jen k prohlídkám stálých sbírek, které se vážou k našim předkům, ale i pořádání výstav a kulturních akcí,“ řekl starosta obce Luboš Zatloukal.

Prosenické muzeum založil před šesti lety tehdejší starosta a nadšený sběratel starožitností Otakar Dokoupil, který je dnes předsedou muzejní společnosti.

„Je jasné, že bereme práci v muzeu jako svou srdeční záležitost. Snažíme se, aby muzeum bylo živé, rozvíjelo se a obohacovalo kulturní život v obci. Proto spolupracujeme s okolními malými muzei ve Veselíčku, Tršicích a Jezernici, ale také s těmi velkými v Přerově a Olomouci. Vzájemně se navštěvujeme, předáváme si zkušenosti a půjčujeme si exponáty. Věříme, že živé a aktivní poznávání vlastní historie přináší mnohé i pro naši budoucnost,“ řekl Otakar Dokoupil s tím, že pokud to situace dovolí, zahájí letos v muzeu sezonu 30. května výstavou, která mapuje dvacet let činnosti místního souboru Hanácké Prosének.

V muzeu se nachází na tři tisíce exponátů, které pocházejí z období od počátku 19. století po padesátá až šedesátá léta minulého století.

Vystavené kousky dokládají, jak se v obci žilo před sto lety, jakými řemesly se lidé zabývali, či jaké nářadí používali na práci v zemědělství.

„Po dohodě přijímáme i nové exponáty, které vhodně doplňují naše sbírky. V letošním roce plánujeme oživit expozici muzea například o tradiční hanácký mužský kroj,“ prozradil Otakar Dokoupil.

Dagmar Rozkošná