Například průvodci Muzea Komenského v Přerově zavedli přítomné do nejatraktivnější části stálých expozic, již představují historické učebny. Návštěvníci mohli usednout v učebně z dob Komenského, ale také měšťanské školy za Rakousko-Uherska či první republiky.

Ve školní třídě z doby tatíčka Masaryka si dokonce na začátku výkladu průvodkyně společně s ostatními zacvičili. Nostalgií starých časů dýchla na starší generaci učebna z padesátých let.

„Přestože letos připadl Mezinárodní den muzeí na všední den, už dopoledne si přišla prohlédnout prostory zámku početná skupina zájemců," pochvalovala si průvodkyně Olga Halusková.

Značnému zájmu veřejnosti se těšila i prohlídka entomologické sbírky, již shromáždil přerovský rodák Ladislav Hudeček a čítá přes 22 433 jedinců z více než 9 tisíc druhů hmyzu z celého světa. Stejně lákavá byla i sbírka nerostů.

Školáci si mohli ve středu prohlédnout zdarma také sbírku Orrnitologické stanice Muzea Komenského v Bezručově ulici.

„Snažili jsme se dětem ukázat prostory, do kterých se běžný návštěvník nedostane. Mohli zhlédnout cestu exponátu ještě předtím, než se dostane do vitríny," přiblížila Jana Kosturová z Ornitologické stanice.

První zastávka byla v preparátorské dílně, kde se děti dozvěděly, jak se vycpávají ptáci.

„Nahlédly i do práce preparátora a mohly se podívat, jak se sbírkové předměty uchovávají a evidují. Každý exponát dostane číslo a zapíše se do knihy," doplnila. Děti zaujala i pracovna parazitologa, ve které si prohlédly jednotlivé preparáty mikroskopy.