V jednodenním putování Chrudimskem účastníci navštíví keltské oppidum Hradiště u Českých Lhotic, vybudované ve 2. století, u něhož se dodnes dochovalo valové opevnění.

„Archeologické nálezy z tohoto místa zhlédneme v novém muzeu v Nasavrkách. Následovat bude prohlídka zříceniny hradu Oheb, který náležel známému husitskému hejtmanovi Hynku Krušinovi z Lichtenburka,“ uvedl archeolog Muzea Komenského Aleš Drechsler. Cestu zakončí prohlídka hradu Lichnice.

Zájemci se mohou přihlásit buď přímo u vedoucího zájezdu Aleše Drechslera na archeologickém pracovišti muzea v Hranické ulici v Předmostí, nebo na ekonomickém oddělení muzea na Horním náměstí.