Lidé z Přerova kroutí hlavou nad tím, proč se opravuje právě Kratochvílova ulice v centru města. Nově předlážděna byla totiž před deseti lety a ve městě jsou mnohem horší úseky.

Oprava Kratochvílovy ulice skutečně nebyla v plánu, nicméně s jejím havarijním stavem v důsledku špatného podloží se muselo něco udělat. Po řadě jednání se nám podařilo dohodnout reklamační opravu, která proběhne ve třech etapách. První zahrnuje předláždění úseku od ulice Komenského po Kainarovu a poběží od 17. července do 5. srpna, další část se spraví v době od 1. do 30. září – a to od Kainarovy ulice po kapličku. Třetí etapa od kapličky po Bratrskou ulici se chystá na termín od 15. do 30. října.

Souběžně s tím se ale frézují další silnice v Přerově. Není těch oprav na jedno město trochu příliš?

Skoro by se dalo říci, že radnice, kraj i stát vyslyšel stesky Přerovanů na stav silnic a využívá hezkého letního počasí k realizaci zásadních oprav. I v životě ale bývá vždycky něco za něco, a tak musí motoristé platit za nový vzhled komunikací nepříjemnou daň. Je pravda, že celé město je doslova prošpikováno objížďkami. Jsou ale poměrně logické a přehledně vyznačené.

Přesto mají šoféři s respektováním dopravního značení problémy, vjíždějí do uzavírek nebo si jich vůbec nevšímají. Jak celou situaci zvládá Městská policie?Primátor Jiří Lajtoch

Strážníci mají nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně službu na dispečinku a v případě, že jim někdo zavolá a potřebuje poradit, detailně mu sdělí všechny informace o aktuálních stavbách v Přerově i uzavírkách – a to na telefonním čísle 581 268 417.

Snažíme se tím řidičům maximálně usnadnit situaci. Městská policie samozřejmě ve zvýšené míře dohlíží na dodržování předpisů – velké problémy jsou například v uzavřené Palackého ulici. Zákaz vjezdu tady řada řidičů ignoruje.

Ještě jste mi neodpověděl, proč se zároveň s tím na několika místech ve městě frézuje. A jaké další opravy se během léta plánují?

Frézování a opravy komunikací provádíme ve městě už třetím rokem podle přesně schváleného harmonogramu oprav. Důvodem je špatný stav některých silnic a jejich poškození. Vždy musíme vycházet z finančních možností města, takže letos proběhne frézování šesti komunikací v Přerově. Jedna silnice se spraví v Lýskách, kde dojde k odfrézování stávajícího a pokládce nového asfaltobetonového krytu.

Na řadě je i rekonstrukce cest v Žeravicích a Újezdci. Na několika místech se také zbudují nová parkoviště a komplexněji budou provedeny i úpravy na Jižní čtvrti. V rámci regenerace panelového sídliště v Předmostí začne 2. srpna výstavba nových parkovacích míst v ulici Pod Skalkou, která bude dokončena 30. října.

Díky dotaci od Olomouckého kraje provedeme na několika přechodech pro chodce stavební úpravy, včetně bezbariérového přístupu. Několik přechodů pro chodce čeká nové nasvícení.

Od srpna se také částečně uzavře Kojetínská ulice a okolí nádraží se promění ve staveniště. Jste na to připraveni?

Máme informaci od investora, že oprava Kojetínské ulice potrvá od 2. do 31. srpna. Je jasné, že se provoz u nádraží zhorší, ale toto je investice státu. Ještě letos pravděpodobně dojde i k opravě Dvořákovy ulice, a to od Kozlovic po kruhový objezd na třídě 17. listopadu.

Důvodem je její katastrofální stav, který způsobilo navážení kameniva po silnici pro výstavbu dálnice. Od září se začne opravovat také ulice Tovární podél autobusového nádraží. Tuto investici má zase na starosti Správa silnic Olomouckého kraje.

Ředitelství silnic a dálnic zase hodlá provést opravu silnice I/55 v úseku od Lověšic po pekárnu, včetně jednosměrného výjezdu k benzinové čerpací stanici. Termín zahájení stavby ale dosud neznáme. Je toho opravdu hodně a stavby budou mít určitě negativní dopad na život obyvatel, protože se realizují na exponovaných místech ve městě. V následujících týdnech tedy lidem nezbude – než být trpěliví.