Tak, jako před lety, když se materiál k Prosenicím navezl.

Už při samotném zahájení výstavby chybějícího úseku D1 starostové Buku, Prosenic i Radvanice věděli, co nastane. Dálnice je totiž naplánována přes skládku u Prosenic, ve které je uložen teplárenský popílek. Ten se navezl do jámy, které tady zbyla po cihelně. V současnosti je skládka rekultivovaná, probíhá zde pravidelný monitoring podzemních vod a úpravy povrchu jako například sečení.

Prach i v domácnostech 

Popílek bude vytěžen jen částečně a znovu použit na stavbu. Nervozita panuje hlavně v Buku, která je úložišti nejblíže.

„Obáváme se, že v momentě, kdy se začne se skládkou hýbat, dojde ke zvýšené prašnosti. Popílek je velmi jemný a můžu říct, že jsme v lokalitě, kde jsou tři sta padesát dní v roce poryvy větru," vysvětluje starosta obce Buk Jaroslav Vrtělka. Jeho obavy jsou přitom oprávněné – když se popílek v devadesátých letech svážel, obyvatelé Buku měli prach i v domácnostech.

„V té době se to neřešilo, až se ozvalo pár občanů. Když začalo foukat, všichni jsme měli popílek v domech. Čistily nám to pak firmy, které se běžně soustředí na komíny," vzpomíná.

Druhou obavou v Buku je znečištění spodních vod. Popílek se totiž po vytěžení a úpravě použije jako materiál pro stavbu dálnice.

„Bojím se, že to nebude stoprocentně uzavřené a nějaké prosaky vody budou. Uložení popílku je naplánováno přímo pod obec. Byli jsme sice ujištěni, že akce bude v pořádku, ale situace je tady hodně nervózní, nikdo vám nezaručí, že vodu vám to neznečistí," zmínil Vrtělka.

Viditelnou vrstvu prachu před lety zaznamenali na domech i obyvatelé sousedních Radvanic.

„Popílek se navážel snad tři roky, zvýšená prašnost byla ale jen v jedné části obce. Situace tady není tak kritická jako v Buku. Zatím vyčkáváme," zmínil starosta Radvanic Milan Pyšný.

Na možné obtíže upozorňuje také starosta Prosenic.

„Popílek nemá pevnou nosnost, což je technický problém, který se musí vyřešit. Manipulace s ním bude obtížná, bude se dávat do podloží dálnice, to znamená bude sypání, zvápňování," zmínil Otakar Dokoupil.

Plachty a kropení

Podle zhotovitele ale prašnost v úseku nehrozí.

„Není třeba se obávat. Odtěžování se týká zhruba několika výškových metrů a odtěžený materiál se hned použije jako podklad dálnice o pár set metrů dál. V případě větru jsme připraveni vozit jej zaplachtovanými vozy a kropit," uvedl Marek Pšeničný z firmy Skanska, která je zhotovitelem stavby.

Zahájení výkopových prací v prostoru úložiště je závislé na výsledku jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, firmou Skanska a provozovatelem skládky. Společně musí odsouhlasit manipulační a provozní řád vytěžení skládky, schválit ho musí také Odbor životního prostředí a zemědělství na krajském úřadu v Olomouci.

„Technologický postup zpracování popílku je předmětem manipulačního a provozního řádu, na jehož schválení se intenzivně pracuje. Trasa dálnice prochází přes úložiště v zářezu, jehož hloubka je vzhledem ke svahovitému terénu proměnlivá, stejně jako celková hloubka jámy – maximálně devatenáct metrů – zasypané popílkem. Oproti stávajícímu terénu projde těleso komunikace zhruba ve třetině až polovině mocnosti popílku," vysvětlil Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Obyvatelům obcí teď nezbývá nic jiného než věřit odborníkům a doufat, že se žádné problémy během manipulace s popílkem neobjeví. Zachraňovat situaci by pak bylo o dost obtížnější.