V posledních dvou letech vzrostl počet komerčních firem zabývajících se prodejem použitého textilu. V loňském roce tak do Diakonie Broumov přišlo o zhruba 1500 tun šatstva méně než v předchozích letech.

„Také charity, Červený kříž a Armády spásy s námi spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu tak bývalo. Důsledkem této situace je stále větší nedostatek sbírek použitého ošacení pro potřebné lidi," uvedla dispečerka broumovské diakonie Zuzana Keraghelová.

Například v Dřevohosticích kontejnery na textil mají, lidé si spíše počkají na broumovskou sbírku.

„Když lidé zjistili, že oblečení z kontejnerů se dále využívá pro obchodní účely, tak upřednostnili sbírku, kterou pořádáme ve spolupráci s Diakonií Broumov na zámeckém nádvoří," zmínil starosta Dřevohostic Petr Dostál. Sbírka se v obci konala v pátek 10. a v sobotu 11. dubna.

V Přerově organizují stejnou sbírku již ve čtvrtek 16. a v pátek 17. dubna v Československé církvi husitské. Lidé mohou přispět oblečením, lůžkovinami, záclony, hračky, knihy nebo boty. Další obce se do sbírky ještě postupně přihlašují.

A kam věci směřují?

„Veškerý textil z celé republiky se skladuje u nás v Broumově, podle požadavků spolupracujeme s různými sdruženími, pomáháme lidem i v zahraničí," doplnila Zuzana Keraghelová.

Třídění materiálu, který do Broumova dorazí, je zároveň i pracovní náplní lidí, jež se ocitli v těžké životní situaci.