Dvěma mostům, vedoucím k chemičce a do místní části Dluhonice, požehnal v pondělí přerovský farář Josef Rosenberg. Auta po nich začala jezdit už v sobotu.

„Ať tento most a tato komunikace spojují lidi, aby k sobě měli blíže. Budeme se společně modlit, aby se těm, kteří po tomto mostě budou chodit a jezdit, nic zlého nestalo a došli svého cíle,“ řekl během slavnostního přestřižení pásky farář Josef Rosenberg.

Stavba dvou konstrukcí nad železniční tratí v Dluhonské ulici je největší investiční akcí města v letošním roce.

Téměř zázrak

Stála 90 milionů korun a radnici se na tuto akci podařilo získat dotaci 79 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Protože jsou mosty širší, výrazně se zvýšila bezpečnost chodců i cyklistů. Ti se nyní mohou po mostě pohybovat v oddělené části.

„Jedná se o stavbu přes železnici a hlavní koridorovou trať Brno - Přerov, která se v těchto místech rozpojuje na Olomouc a Ostravu. Nejsložitější byla tedy koordinace s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty,“ popsal Milan Kalný, technický ředitel firmy Pontex, která nové mosty projektovala.

Dílo se podle něj podařilo zrealizovat na české poměry v rekordně krátké době.

„Mosty jsou pro nás standardní záležitostí, ale za celý profesní život si nepamatuji, že bychom někdy dospěli od první studie ke stavebnímu povolení za čtyři měsíce. To je v českých podmínkách téměř zázrak,“ zhodnotil.

Silnice má šířku kolem 7,5 metru a odstranil se úzký příjezd do Dluhonic.

„Ten znamenal při poměrně těžké nákladní dopravě spoustu rizik. Stav původních mostů byl velmi špatný, protože byly zkorodované a hrozily i vážnější poruchy. Ještě před rekonstrukcí jsme zažili i to, že ujížděly násypy,“ přiblížil.

Zhotovitelská firma Strabag měla na stavbu šestapadesát týdnů.

„Není to zrovna dlouhá doba, běžně se staví dva až tři roky. Nejnáročnější byla demontáž starých mostů a montáž nových přes obě železniční trati. Jednou z největších komplikací bylo zajistit po celou dobu výstavby přístup lidí do nedaleké zahrádkářské kolonie,“ doplnil Adam Beneš z firmy Strabag.

Bezpečnější i zajímavější

Podle přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) jsou nové mosty nejen bezpečnější, ale zajímavé je i jejich barevné provedení.

„Když jsme před rokem psali, že se zavírají a do roka tady místo nich budou stát nové, nebylo moc lidí, kteří by tomu věřili. Plán se ale stal skutečností,“ konstatoval.

V Přerově prošly v minulých letech výměnou téměř všechny důležité mosty - nejprve to byl most Legií, následovaly železniční, Tyršův most a novou podobu má dnes i lávka U Tenisu.

„V současné době plánujeme opravu dvou mostů v Žeravicích, které jsou ve špatném stavu,“ uzavřel primátor.