Strávili ho totiž zápolením v Zámecké zahradě. S výjimkou obce Věžky si soutěže plné humoru a recese nenechal z pozvaných ujít nikdo další.

S úderem čtrnácté hodiny se družstva z jednotlivých obcí, rozlišená barevnými triky, seřadila u soutěžních komisařů, aby si vyslechla, co je během nabitého odpoledne čeká. „Před vámi je osm soutěžních disciplín,“ dozvěděli se jejich budoucí absolventi.

„Nejprve poběží každý z vás parkur.“ Ač se tato informace nezasvěceným jevila jako dobrý vtip, týmy se skutečně odebraly k překážkám a s nasazením všech sil se je jaly překonávat. Nejrychleji se to podařilo Vlkoši, za ním následovala obec Čechy a třetí v pořadí skončila Horní Moštěnice.

„Druhou disciplínou je koulení popelnic,“ oznámil pak mužstvům konferenciér akce, zpěvák zvaný Mošna z přerovské kapely Tchoři.

Velké pozdvižení vyvolala další disciplína, v níž hrála hlavní roli mužská síla. Pořadatelé totiž přivezli vojenské vozidlo V3S, nad jehož korbou se houpal na háku a lanech zavěšený kmen. Každé družstvo jej muselo nadzvednout a postupně pouštět, dokud nezůstal na bedrech posledního soutěžícího. Ten jej pak musel udržet nejméně pět vteřin.

Následné přetahování lanem bylo spíš otázkou taktiky než síly, stejně tak jako další disciplína s názvem Úklid obce. „Soutěžící musí za pomoci dlouhých tyček posbírat z tanečního parketu všechny kyblíky,“ vysvětlil Mošna a další z pořadatelů už mezitím připravoval proutí pro další soutěžní úkol.

„Nazvali jsme ho Lov na dotace a spočívá v tom, že každá obec si musí vyrobit svůj vlastní luk a několik šípů a pak se jimi trefit do terče,“ uvedl konferenciér. Zdolávání opičí dráhy připomínaly poslední sportovní výkony soutěžících družstev.

Pořadatelé však tuto disciplínu pojmenovali Agroturistika. „Poslední váš úkol bude spočívat v tom, jak jste schopni propagovat svou obec,“ vyslechli si na samý závěr odpoledne závodníci, kteří museli společnými silami vymyslet čtyřverší, jež by opěvovalo jejich domovinu.

Jeho přednes pak doprovázeli tanečními kroky a s pompony v rukou. Více než o výsledky šlo v tomto sportovním klání o legraci a utužení vzájemných vztahů mezi sdruženými obcemi Mikroregionu Moštěnka. Sešly se již pošesté a náležitě si své setkání užily.

V pozdním odpoledním programu nechyběla mimo jiné ani pěvecká soutěž nebo tombola o hodnotné ceny. K tanci a poslechu zahrála večer skupina Quantum z Olomouce a příjemnou tečkou za celou akcí bylo vystoupení Juliána Záhorovského z televizní soutěže Superstar.

Zlato sklidila Radkova Lhota

Součástí setkání obcí z mirkoregionu Moštěnka byly také parkurové závody, které přilákaly v sobotu do Dřevohostic desítky lidí. Koně zdolávali překážky v místní zámecké zahradě a předváděli úctyhodné výkony.

Nejvíce se dařilo těm, kteří přijeli z Radkovy Lhoty. V kategorii Parkur ponny se divákům představilo celkem pět závodníků. Nejlépe před nimi obstáli Dominika Frýborová s Karnevalem. Mnohem více byla ovšem obsazena kategorie Parkur mini. „Předvedlo se v ní čtrnáct koní,“ upřesnil Milan Foukal, který coby vedoucí Jezdeckého klubu Radkova Lhota sklidil vítězství nejen v této, ale i v dalších dvou kategoriích.

„Spolu s Heliem jsme porazili šest koní v kategorii Parkur ZM a dva koně v kategorii Parkur Z,“ potvrdil Foukal. Pod jeho taktovkou se v dřevohostické zámecké zahradě konaly parkury a drezúry koní naposledy před pěti lety. „Letos jsme se sem vrátili na podnět Mikroregionu Moštěnka. Naše akce je totiž doprovodným programem jeho oslav,“ vysvětlil Foukal.

Tomu, že by sobotní návrat koní do zámeckého areálu v Dřevohosticích mohl znovu obnovit někdejší tradici, však příliš nevěří. „Přece jenom je to krásně upravený park a žádné závodiště,“ uznal.

Přesto byl sobotní parkur pojat jako jeden z kvalifikačních závodů, kterých koně každým rokem absolvují celkem osm. Ze stáje v Radkově Lhotě pak například vyjíždějí na významná soutěžní klání, třeba i do mekky dostihového jezdectví – Pardubic. „V přípravných dostizích na Velkou Pardubickou byl jeden z našich koní pátý,“ pochlubil se na závěr Foukal.