Stávající přemostění už totiž dosloužilo a jeho nosná konstrukce je napadena korozí. I proto se s výměnou spěchá.

„Radní už uložili úředníkům z odboru majetku připravit projektovou dokumentaci. Podle odhadu přijde stavba mostu na dva až tři miliony korun,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Původně byly ve hře dvě varianty - buď se při obnově mostu držet původních šířkových parametrů, nebo se rozhodnout pro rozšíření. A pro tuto variantu nakonec konšelé zvedli ruku.

Důvod? Nový most bude komfortnější pro cyklisty.

Vyšší náklady se vyplatí

„Vzhledem k tomu, že bude most projektován s životností na sto let, je právě teď jedinečná příležitost zbudovat jej širší o jeden až jeden a půl metru - a to tak, aby plynule navazoval na oba chodníky, a byl zároveň umožněn bezkolizní pohyb cyklistů,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

V současné době je most o šířce 2, 4 metry také využíván cyklisty - ale spíše jako zkratka, která je rychle převede z centra města na sídliště Kopaniny.

„Nově už tu budou moci jezdit oficiálně. Doporučuje nám to i Plán udržitelné mobility města Přerova, který uvažuje s vedením cyklistů v ulici Riedlova v ploše zklidněné komunikace - a s možností plynulého překonání mostu na navazující cyklostezku,“ doplnil radní Jan Horký (SpP).

Rozšíření je podle něj technicky možné, což radní při svém rozhodování zohlednili.

„Vedení sítí se totiž může uložit do mostovky a samotné rozšíření mostu si vyžádá doplnění jen jednoho nosného pole. Musíme samozřejmě počítat s vyššími náklady oproti variantě s původní šířkou. Přesto jsme přesvědčeni, že se taková úprava vyplatí,“ soudí Jan Horký.

Oprava čeká i mosty v Žeravicích

Investice do oprav dosluhujících a stavby nových mostů jsou v Přerově v posledních letech prioritou.

V roce 2012 překlenul řeku Bečvu nový Tyršův most, který stál 120 milionů korun a nahradil nevyhovující zrezivělou lávku ze šedesátých let minulého století.

Dva břehy spojil v roce 2015 také nový most u tenisových kurtů, jenž nahradil původní lávku.

Další nákladnou investicí je také stavba dvou Dluhonských mostů nad železnicí. Ta aktuálně probíhá a přijde na 104 miliony korun, přičemž Státní fond dopravní infrastruktury zaplatí 88 milionů 355 tisíc.

Dva mosty se budou v dohledné době opravovat i v Žeravicích - jeden z nich už je kvůli havarijnímu stavu dokonce uzavřený.

Vyměňovat se mají i mosty v místních částech Vinary, Popovice, Penčice, Lověšice a na nový most se čeká také v přerovské ulici Skopalova.

Oprava či nová stavba každého z těchto mostů vyjde město na milion a půl až tři miliony korun.