„V rámci monitoringu sbírá stovka ornitologů-dobrovolníků údaje o početnosti ptáků ve všech částech naší země. Program běží nepřetržitě od roku 1982 a díky němu máme k dispozici jednu z nejdelších časových řad o početnosti nějaké skupiny živočichů v Evropě,“ uvedl přerovský ornitolog Zdeněk Vermouzek.

Poměr přibývajících a ubývajících druhů není vyrovnaný ani mezi různými prostředími. Zdaleka nejrychleji mizejí ptáci vázaní na zemědělskou krajinu, což prokazatelně souvisí se současným způsobem zemědělského hospodaření.

„Česká společnost ornitologická proto prosazuje takové změny Společné zemědělské politiky Evropské unie, které by při vyplácení dotací zohledňovaly kromě produkce i další funkce zemědělství v krajině,“ dodal Vermouzek.

Další nedávná studie také prokázala, že i u nás již na ptáky začala působit změna klimatu. Zatímco severské druhy početnost snižují, teplomilných druhů s jižním typem mírně přibývá. V souvislosti s tím se očekává další ubývání ptactva.