V rámci záchranného průzkumu tam již od června zkoumají dva mohylové hroby.

„Nalezené předměty by měly náležet ke kultuře se šňůrovou keramikou, ale je možné, že budou ještě staršího data. Po konzervaci je ještě budou podrobně zkoumat odborníci,“ řekl archeolog Vít Hadrava. Ve větším z mohylových hrobů archeologové nalezli dvě téměř kompletně dochované nádoby, které mohly patřit k výbavě pohřbených lidí.

Objevili tam také zlomek kamenného sekeromlatu a několik štípaných kamenných nástrojů.

„Podařilo se nám rovněž odkrýt takzvanou vykrádací šachtu, pravděpodobně z pravěku, kdy se někdo pokusil hrob vyloupit. Zjistili jsme, že obě mohyly v nedávné době částečně prozkoumali archeologové,“ dodal Vít Hadrava.

V okolí mohylových hrobů bylo v rámci probíhajícího záchranného průzkumu vyhloubeno několik sond. Ty potvrdily osídlení této lokality již ve starší době kamenné před více než třiceti tisíci lety. Dokazují to nálezy asi šedesáti kusů pazourkových nástrojů, většinou se jednalo o škrabadla a rydla.

Archeologický výzkum bude v kamenolomu Podhůra ukončen v polovině srpna. Pak si lokalitu převezme firma, která tam počítá s dalším rozšířením těžby horniny - takzvané moravské droby.