„Stavba získala potřebná povolení a největší investice do obnovy železničního koridoru tak může začít. Stavět se začne na nadjezdu v Dluhonicích i obslužné komunikaci,“ shrnul přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Během první etapy modernizace železničního uzlu v Přerově, která skončila v roce 2014, prošlo kompletní obnovou kolejiště, ale cestující se dočkali také nových nástupišť na nádraží a podchodů. Zbudován byl i nový železniční most.

Součástí druhé etapy je rekonstrukce výhybny v Dluhonicích a navazujících mezistaničních úseků. Opravy se dočká traťový úsek mezi Přerovem a Prosenicemi, ale i mezi Dluhonicemi a Prosenicemi. Modernizací projde i trať mezi Přerovem a Dluhonicemi.

„Stavba zahrnuje komplexní rekonstrukci kolejiště, železničního svršku i spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Cestování po koridoru v Přerově bude také rychlejší než dosud,“ popsal Miroslav Bocák, ředitel stavební správy východ Správy železniční dopravní cesty.

Zatímco dnes jezdí mezi Přerovem a Dluhonicemi vlaky stokilometrovou rychlosti, po modernizaci se jejich rychlost zvýší na 130 kilometrů v hodině. Ve směru na Prosenice dojde ke zvýšení rychlosti ze 110 na 160 kilometrů v hodině a v úseku Dluhonice - Prosenice na 160 kilometrů v hodině.

Nový most a zrušený přejezd

Součástí obří investice je i vybudování nového železničního mostu a dojde rovněž ke zrušení čtyřkolejného železničního přejezdu v Dluhonicích. Místo něj má vzniknout silniční nadjezd.

„Přípravné práce už začaly a v první fázi začne výstavba silničního nadjezdu, který nahradí čtyřkolejný přejezd v Dluhonicích. V příštím roce plánujeme rekonstrukci v úsecích mezi Přerovem a Dluhonicemi, ale také Prosenicemi. V roce 2021 pak začnou práce v samotných Dluhonicích,“ vyjmenoval Miroslav Bocák.

Lidé v budoucnu ocení především fakt, že se budou moci vyhnout nepřehlednému železničnímu přejezdu v Dluhonicích.

„Úrovňová křížení se budou rušit a nahradí se mimoúrovňovými. Šikmý přejezd přes koleje už tedy nebude trápit řidiče. Pro šoféry to bude znamenat větší plynulost dopravy,“ nastínil výhody tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch.

Pro přístup silničních vozidel k rozvodně ČEZ a k bytovým jednotkám se počítá s vybudováním nové komunikace, souběžné s kolejištěm.

Do druhé etapy modernizace se podařilo zahrnout i zbudování cyklopodjezdu, který Přerov propojí s Předmostím. Na tuto akci částečně přispěje i město, které předpokládá investici 2 miliony korun z celkových nákladů ve výši 13,5 milionu. Novou zastávku v Předmostí, o kterou před lety usilovali zastupitelé, se ale nakonec nepodařilo prosadit.