Dokončení dvou lávek pro pěší v Dluhonicích, ale také montáž technologií v nové technologické budově a výměna kolejí mezi Dluhonicemi a Přerovem. Tyto práce čekají v letošním roce stavebníky, kteří pracují na modernizaci železničního uzlu v Přerově. Druhá etapa náročné stavby, která si vyžádá celkové náklady za zhruba 3,8 miliardy korun, v listopadu skončí.

„Práce se v lednu po vánoční přestávce opět rozběhly a nyní se dokončují ocelové konstrukce lávek pro pěší v Dluhonicích, které vedou nad kolejemi a jejich součástí je i sjezd pro cyklisty. Lávky jsou bezbariérové,“ přiblížil Josef Sukup, správce stavby ze Správy železnic.

Stavebně hotová je i nová technologická budova, ve které jsou umístěny technologie vysokého a nízkého napětí a zabezpečovací zařízení. Byla zbudována na místě staré nádražní budovy v Dluhonicích, která byla určena k demolici.

„V současné době se uvnitř montují a oživují technologie a rozvodna vysokého napětí už je pod napětím. Do nové budovy se budou sbíhat všechny kabely pro ovládání prvků v kolejišti - ať je to zabezpečovací zařízení nebo silnoproud,“ dodal.

V únoru pak vypuknou náročné stavební práce na železničním svršku a spodku, a to na trati mezi Dluhonicemi a Přerovem. V současné době už jsou hotové oba nadjezdy - velký u chemičky i menší ve stanici Dluhonice, jehož kolaudace proběhla v lednu.

„První nadjezd u chemičky byl dokončen loni v létě a nahradil do té doby sloužící železniční přejezd. Druhý nadjezd už byl za zenitem životnosti a byla na něm omezena tonáž. Proto se demontoval a místo něj postavil nový. Jako město vítáme nahrazení úrovňového přejezdu mimoúrovňovým, který zásadně zvýšil bezpečnost jak železniční, tak silniční dopravy,“ doplnil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Stavbaře čekají letos také náročné práce na výměně kolejí v úseku mezi Dluhonicemi a Přerovem. Staré koleje se vytrhají, odbagruje se železniční svršek a zhotoví konstrukční vrstvy železničního spodku. Souběžně s tím se upravuje i trakční vedení.

„Práce začnou v únoru a výměna kolejí si vyžádá výluky,“ uzavřel Josef Sukup, správce stavby.