Naše výprava po stavbách, které jsou součástí druhé etapy modernizace železničního uzlu v Přerově, začíná u podjezdu v Lýskách. Starý most byl zdemolován už koncem července a na jeho místě vyroste ještě do zimy nový. Práce tu potrvají až do konce listopadu.

Přesouváme se ke stavebně nejnáročnější akci - výměnu mostu zvaného "rámusák", na kterou si musel zhotovitel najmout speciální jeřáb LIEBHERR LR 1750, jenž má nosnost 750 tun. Správce stavby Josef Sukup líčí, jak náročný byl transport jeřábu.

„Návoz trval čtyři dny a každý den přijelo na místo šest kamionů - začal v pondělí a ukončen byl až ve čtvrtek,“ popisuje.

Stroj se připravuje na náročnou výměnu starého „rámusáku“ - mostu, jenž je už za hranicí životnosti a jen stěží by po něm mohly přejíždět vlaky vyšší rychlostí a zátěže. Navíc je ve špatném technickém stavu a objevily se na něm trhliny.

A proč se mu říká právě „rámusák“?

„Je to ocelová konstrukce, kde bylo přímé upevnění koleje, a tím pádem se všechny rázy přenášely na konstrukci a most rámusil. Původní most o váze 268 tun, který byl zbudován v roce 1973 - tedy v době, kdy se dělal přesmyk Dluhonické spojky, nahradí nový a mnohem tišší,“ říká Josef Sukup.

Výluky kvůli výměně

K odstranění původní konstrukce dojde v sobotu a už v pondělí se na místě starého mostu objeví nový.

Těžko si lze představit, že by se s obří konstrukcí manipulovalo nad projíždějícími vlaky ve směru z Přerova na Ostravu a Olomouc. Odstavit po dobu výměny mostu tuto část trati je nutné pro bezpečnou montáž.

„Nová mostní konstrukce je o něco lehčí a váží 264 tun. Už teď je připravena k vložení na pilíře,“ ukazuje Josef Sukup s tím, že ani prognózy deštivého počasí by neměly výměnu mostu zhatit. Problém by byl pouze silný vítr.

„Zásadní je dodržení výluk, protože každé překročení výlukového času by znamenalo velké problémy v dopravě. Je tam více dopravců, kteří už kvůli tomu odřekli nějaké spoje a zavedli náhradní autobusovou dopravu,“ vysvětluje.

Cyklotubus, stěny, nadjezd místo přejezdu

V současnosti už probíhá nepřetržitá výluka první koleje Přerov - Prosenice a druhé spojkové koleje Dluhonice - Prosenice.

„Stavebníci demontovali železniční svršek, sneslo se trakční vedení a v současnosti se dělají železniční spodky. Pak se vloží nový železniční svršek - to znamená pražce a koleje a natáhne nové trakční vedení,“ nastíní postup.

Stavební ruch vládne také v Předmostí - kde se rozšiřují římsy, aby tudy mohly vlaky jezdit rychleji. Trať už lemují protihlukové stěny.

Rychle vyrůstá před očima i nový cyklotubus, který usnadní cestování cyklistů z centra Přerova do Předmostí.

„Tubus, jenž je investicí města, je vybetonovaný a nyní se armují stěny. Jeho stavba by měla být u konce v prosinci,“ upřesňuje.

V Dluhonicích se staví dva nadjezdy - velký u Prechezy a menší uprostřed stanice jako náhrada za úrovňové křížení.

„Buduje se zde i nová technologická budova - starý výpravní objekt byl totiž zdemolován a na jeho místě vyroste nový, do kterého se přestěhují komplet všechny technologie, ať už je to silnoproud nebo zabezpečovací zařízení,“ podotýká.

Nadjezd v Dluhonicích konečně vyřeší svízelnou situaci řidičů, kteří musejí denně přejíždět přes nebezpečný železniční přejezd. Celkové investiční náklady na druhou etapu rekonstrukce železničního uzlu jsou 3,8 miliardy korun a stavba skončí v závěru roku 2022.