Tento záměr však vyvolal v minulosti mezi přerovskými obyvateli i zástupci města značné spory. Názory se lišily v tom, zda se má vůbec nový most stavět, a pokud ano, v jaké podobě.

„Zástupci města se nakonec rozhodli pro návrh pražské architektonické kanceláře Aleny Šrámkové,“ vzpomněl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Dřevěný model nového mostu si mohou zájemci prohlédnout na odboru majetku v Bratrské ulici.