Z ohlasů návštěvníků zjistí, které práce zaujaly a může je to povzbudit do další tvorby. Vernisáž zajímavé expozice studentských prací se uskuteční 10. května v 17 hodin.

Společné organizování absolventských výstav výtvarného oboru ZUŠ B. Kozánka a Galerie města má v Přerově dlouholetou tradici.

„První výstavu jsme dětským výtvarníkům uspořádali v roce 2013, a od té doby jsme rozhodně největšími propagátory mladého uměleckého talentu v regionu. Za ty roky jsme přibližně třem stovkám absolventů umožnili představit jejich tvorbu veřejnosti,“ řekla vedoucí městské galerie Lada Galová.

Jen jednou byla tradice přerušena - a to v roce 2020 kvůli covidu. O rok později žáci vystavovali namísto galerie za výlohami na náměstí T. G. Masaryka.

Výtvarný obor Základní umělecké školy B. Kozánka má celou řadu úspěšných absolventů, z nichž mnozí už pořádají vlastní výstavy. Obor dnes navštěvuje 253 žáků, připravují je tři vyučující.

„I letos veřejnosti představíme výběr studentských prací, které vznikly během uplynulých let docházky každého žáka. Práce mapují různé etapy jejich tvorby. Někteří absolventi se profesně připravují ke studiu na střední nebo vysoké výtvarné škole, jiní tvoří pro radost a zábavu, kterou jim umění přináší. V expozici jsou zastoupeny práce kresebné, malířské, keramické, prostorové a textilní,“ přiblížila vedoucí oboru Světlana Lašáková.

Ve třech výtvarných třídách letos absolvuje uměleckou školu 28 dívek a chlapců. Nejvíce - celkem sedmnáct - je ze třídy učitelky Světlany Lašákové. Společné téma, jež žákům zadala pro tento školní rok, je Déšť a Dešťová kapka.

„Kapka, která jako obyčejná jednotlivost může ve svém násobku a množství vytvořit živel - déšť, liják nebo průtrž. Každý ze žáků si zvolil vlastní techniku a postup. Budou tedy k vidění kapky kašírované, drátované, lepené z plastu, keramické, šité, háčkované nebo pletené,“ popsala.

Voda jako téma se objevuje i v dalších výtvarných počinech mladých studentů. „K vidění budou keramické reliéfy, oděvní návrhy nebo grafiky“, přiblížila Lašáková.

Tři absolventky připravuje učitelka Lenka Fukalová. „Na začátku školního roku pracoval celý výtvarný obor na projektu Cyklomapy Přerovska. V reakci na úmrtí královny pak vznikaly portréty Alžběty II. Výtvarně jsme se snažili vzdát hold její eleganci, šarmu, skromnosti a výjimečnosti,“ vysvětlila originální záměr Fukalová.

Absolventů z ateliéru učitelky Anny Němcové je celkem osm. „Všichni dostali zadání Rostliny a jejich úkolem bylo vlastnoručně vyrobit rostlinu z libovolného materiálu, popřípadě i s květináčem. Využívali svou fantazii, rozmanité materiály a výsledek pak měli za úkol převést temperovou malbou na plátno,“ popsala letošní uměleckou výzvu Němcová.

„Inspirováni slavnými studiemi jabloně od nizozemského malíře Pieta Mondriana se ještě někteří z nich rozhodli svou květinu abstrahovat, stejně jako tento slavný modernista dvacátého století,“ doplnila Anna Němcová. (pu)