Výstavu rozdělili její organizátoři do několika částí. Z prodejní si může každý návštěvník odnést, co se mu líbí. Ceny za originální kousky se pohybují v různých relacích a na své si přijdou děti i dospělí. Ze stovek vystavených kousků si mohou příchozí vybavit či vyzdobit byt nebo pořídit užitečné a praktické věci. Koupit se zde dají i originální dárky. Na dračku jdou výrobky studentů hlavně před svátky.

„Každoročně ve škole pořádáme dvě výstavy, zimní a letní. Právě v zimě před Vánoci tu lidé hodně nakupují dárky, ale plno míváme i v létě,“ řekl zástupce pro praxi Zdeněk Stránil. Každý rok na ojedinělou akci do Tovačova zavítá přes tisíc návštěvníků. Ti kromě vystavených kousků mohou obdivovat i studenty přímo při práci se dřevem.

V další výstavní místnosti se pak příchozí mohou kochat nejlepšími pracemi zdejších studentů a studentek. V neprodejní části jsou vystaveny kousky, které jsou něčím výjimečné a škola si je proto hodlá nechat.

„Tyto výtvory jsou určeny pro další generace řezbářů. Podle nich se pak další studenti budou moci řemeslu učit tím, že si je prohlédnou a osahají. Práci se tak učí lépe, než kdyby dílo viděli jen na obrázku,“ vysvětlil Stránil.

Při pohledu na některé z prací se ani nechce věřit, že by jejich autory mohli být mladí studenti. Ti, pokud se chtějí stát dobrými řezbáři či truhláři, musí mít podle jejich vyučujících několik základních vlastností. „Výtvarný talent, trojrozměrné vidění, tedy schopnost si dílo představit a v neposlední řadě i dobré studijní výsledky,“ řekl Stránil.

„Důležitá je i chuť do práce, bez které to nejde, píle a zájem,“ doplnil ho zástupce pro teoretickou část výuky Jiří Riedl.

Ojedinělému řemeslu se dnes v Tovačově věnují nejen chlapci, ale i děvčata, kterých je v některých ročnících dokonce více. Do školy se navíc studenti sjíždí z celé republiky.

„Původně jsem se řezbářství nechtěla nijak cíleně věnovat, obor mě zaujal až na přehlídce středních škol. Pokud se mi podaří úspěšně odmaturovat, chtěla bych ve studiu pokračovat na některé z vysokých uměleckých škol,“ sdělila jedna ze studentek třetího ročníku uměleckého řezbářství Petra Danková, která do školy dojíždí z Výškovic.

V současné době navíc pracují studenti mimo jiné i na poměrně velké a prestižní zakázce pro město Přerov. „Tvoří celkem šest figur a dvě zvířata do betlému, který bude stát v centru města,“ upřesnil Stránil. Tvořit začali před dvěma týdny a dílo by měli dokončit do konce listopadu.

Střední škola řezbářská, která vznikla v Tovačově v roce 1995, je vyhlášená a svou velikostí a rozsahem, v jakém se speciálním oborům věnuje, je největší v České republice. Dovednostem se studenti mohou učit i díky individuálnímu přístupu, který jim, při počtu do dvou set studentů na celé škole, jsou učitelé schopni nabídnout.

Obdivovat zručnost mladých studentů tovačovské školy mohou zájemci každý den až do pondělka od osmi do sedmnácti, o víkendu pak do třinácti hodin.