Zkrotit a usměrnit dítě, najít příčinu jeho nepřizpůsobivého chování a ukázat mu správnou cestu. To je smyslem diagnostického ústavu v Kelči. Stojí na pomyslném rozcestí mezi domovem a nápravným zařízením.

„Poslední dobou dost výrazně přibylo dětí, jež mají velké problémy s chováním, mnohdy až charakteru trestné činnosti,“ upozornil na současný jev ředitel ústavu Miroslav Raindl a dodal, že v rámci celé republiky je v ústavní výchově přibližně dvacet tisíc dětí.

Od září do června převažují v diagnostickém ústavu klienti, s jejichž výchovou už si nedokáží poradit rodiče ani učitelé. Od začátku letních prázdnin navštěvují však jeho ambulanci hlavně ti, kdo mají problém s počínajícím alkoholismem nebo jinou závislostí.

Škola upozornila na problémového chlapce

„Je to logické. Děti mají volno a tak tráví čas v partách. Společnost jim nedokáže nabídnout nic smysluplného, co by je bavilo a tak zahánějí nudu cigaretami, alkoholem nebo lehkými drogami,“ popsal aktuální dění na městských sídlištích Raindl.

Někdy však za své vybočení z normálu děti nemohou. Příkladem toho je chlapec z Hranicka, jemuž zemřela matka a tak se o něj začala starat její sestra.

„Kluk měl s ohledem na svůj smutný osud celou řadu privilegií a časem se stal naprosto nezvladatelným. Byl arogantní, drzý, předváděl se, provokoval. Byla to škola, kdo nás v jeho případě požádal o pomoc,“ vzpomněl jeden případ z mnoha Raindl.

Většinou se vrací zpět do rodin

V devadesáti případech ze sta se klienti kelečského ústavu vracejí zpátky do rodiny. Zbylých deset putuje do nápravných zařízení. I ti, kterým ústav pomůže, však zdaleka nemají vyhráno.

„Ještě minimálně rok je sledujeme, navštěvujeme a zajímáme se o jejich školní prospěch,“ vysvětlil Raindl. „Problém je v tom, že někteří se vracejí zpátky do prostředí, které je zkazilo. Tím pádem je tu máme za chvíli znovu,“ uzavřel psycholog.